انواع تایمر

تایمرها یا رله های زمانی وظیفه کنترل مدار را برای زمان معینی به عهده دارند که توسط یک میکروسوئیچ مدارهایی را قطع یا وصل می کنند. تایمرها در انواع مختلفی ساخته می شوند.

۱) تایمر موتوری یا الکترومکانیکی:

این تایمر از یک موتور کوچک با قطب چاکدار تشکیل شده که از طریق چرخ دنده یک دیسک را در مقابل میکروسوئیچ می چرخاند. محل دیسک در لحظه شروع به کار قابل تنظیم است. پس از تنظیم زمان آن (توسط زاید خارجی) و تغذیۀ تایمر، موتور با دور ثابت به گردش در می آید. با گردش موتور، زمان تایمر شروع می شود. پس از گردش و با برخورد با زایدۀ دیسک متوقف می شود و به میکروسوئیچ داخلی فرمان می دهد و موتور از کار می افتد.

۲) رله زمانی (تایمر) دیجیتال:

این نوع تایمر که بر مبنای مدارهای دیجیتالی طراحی شده است دارای دقت کافی و حافظه مختلف می باشد. به طوری که می توان آنها را برای زمان های مختلف با استفاده از حافظه تایمر تنظیم کرد. تایمرهای دیجیتال در دو دسته تایمر تأخیر در وصل و تایمر تأخیر در قطع دسته بندی می شوند. 

۳) رله زمانی الکترونیکی:

از تایمر الکترونیکی برای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین ثانیه استفاده می شود. در ساختمان این تایمرها از مدارات الکترونیکی استفاده شده است. که نوعی از آن با شارژ و دشارژ یک خازن، بوبین یک رله کوچک تحریک می شود. رله هنگامی وصل می شود که خازن شارژ بشود و ولتاژ دو سر آن برابر ولتاژ وصل رله گردد. پس از وصل رله و بار ذخیره شده در خازن، روی مقاومتی که توسط کنتاکت باز رله به دو سر خازن وصل می شود تخلیه می گردد. در این نوع با تغییر ظرفیت خازن می توان زمان تایمر را تنظیم کرد.

۴) رله زمانی هیدرولیکی:

در این رله ها از سیستم هیدرولیکی جهت تأخیر در مدار استفاده شده است. طرز کار آن طوری است که وقتی که جریان برق به رله وصل می شود، مقداری روغن در داخل رله جا به جا می شود برای بازگشت روغن به محل اولیه زمانی لازم است که این زمان به عنوان زمان تایمر مورد استفاده قرار می گیرد.

۵) رله نیوماتیکی (با فشار هوا):

در این تایمرها از خاصیت ذخیره سازی و فشردگی هوا استفاده می شود. وقتی که بوبین تحریک قسمت متحرک را جذب می کند اهرم، قطعه ای را که به شکل دم آهنگری است فشار خواهد داد. هوای داخلی دم از طریق سوپاپ یک طرفه خارج می شود. وقتی که بوبین از تحریک خارج شود فنر دم را منبسط می کند. دم، از طریق سوپاپ تنظیم از هوا پر می شود. سرعت انبساط دم در رابطه با پیچ تنظیم فرق می کند. وقتی که دم به حالت عادی برگشت کنتاکت ها عمل می کنند. بنابراین در تایمرهای بادی به وسیلۀ میزان کردن پیچ تنظیم، عمل کردن کنتاکت ها را می توان تغییر داد. معمولاً برای عمل کردن رله از کنتاکتورهای موجود در مدار استفاده می شود.

  

۶) تایمر حرارتی:

   این نوع تایمر با استفاده از خاصیت بی متال کار می کند و در انواع زیر ساخته می شود:

  1. رله حرارتی ذوب شونده
  2.  رله حرارتی بی متال
  3.  رله حرارتی منعکس کنندۀ میله ای

زمانی که جریان از بی متال عبور می کند، گرم شده و پس از مدتی در اثر تغییر شکل عمل کرده و مدار ر ا قطع یا وصل می کند. دقت این نوع تایمر زیاد نبوده و آب و هوای محیط بر روی آن تأثیر می گذارد.

 

مقالات مرتبط