انواع تابلو برق ساختمان

تابلو برق اصلی و مشاعات، تابلوی توزیع برق واحدها و آسانسور

تابلوهای برق در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها و کنترل و فرمان آن ها و مدیریت توزیع برق در ساختمان و تجهیزات برقی است. این مدارها شامل المان های حفاظتی و کنترلی نظیر کلیدهای اتوماتیک، کلیدهای مغناطیسی، محافظ جان، رله های کنترلی و نمایشگرهاست و از مدارهای برق در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری می کند و راه اندازی و کنترل تجیهزات برقی را برای ما آسان تر می سازد. در ادامه انواع تابلو برق ساختمان را بررسی می کنیم.

 • انواع تابلو برق ساختمان

 •  تابلو برق اصلی MDP
 •  تابلو مشاعات GDB یا GDP
 • تابلو واحدها تابلو مینیاتوری (SDP یا SDB)
 • تابلو جریان ضعیف
 • تابلو آسانسور (در صورت نیاز)
 • تابلو توزیع برق دیزل ژنراتور (در صورت نیاز)
 • تابلو توزیع برق UPS (در صورت نیاز)

۱- تابلو برق اصلی 

   کابل اصلی برق پس از ورود به داخل ساختمان وارد تابلویی می شود که این تابلو، برق تمامی واحدهای ساختمان و همچنین برق فضاهای مشاعات را تأمین می کند. به این تابلو، تابلوی برق اصلی یا تابلوی کنتور یا MPD گفته می شود. تابلو برق اصلی که یکی از انواع تابلو برق ساختمان است سه قسمت دارد:

 1. قسمت ورودی برق (مربوط به شرکت برق است).
 2. قسمت کنتور
 3. قسمت خدمات

ورودی تابلو برق اصلی

ورودی تابلو برق اصلی یک کابل ۴ رشته ای با سطح مقطع ۱۶ میلیمتر مربع است که سه رشته آن مربوط به فاز و یک رشته آن مربوط به PEN است. سه فاز به ورودی کلید اتوماتیک متصل می شود.

خروجی کلید اتوماتیک دو قسمت زیر را تغذیه می کند.

 1. ورودی فیوز شیشه ای جهت حفاظت چراغ سیگنال و مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال
 2.  ورودی فیوز سکسیونری

خروجی هر فیوز شیشه ای به یک چراغ سیگنال وصل و سر دیگر چراغ سیگنال به نول وصل می شود. خروجی های فیوز سکسیونری هر کدام روی شینه فاز جداگانه ای قرار می گیرد تا بتوان ورودی هر یک از کنتورها را، به این شینه ها متصل کرد. به عبارت دیگر بعد از حفاظت و برای انشعاب گرفتن نیاز به باس بار داریم که شامل یک تسمه فلزی است که بر روی آن سوراخ هایی موجود است.

توسط کابلشو سیم های ورودی و خروجی روی آن بسته می شوند و توسط مقره هایی عایق، از تماس باس بار با بدنه تابلو محافظت می شود. این قسمت تابلو توسط اداره برق پلمپ می شود و مسئولیت آن با اداره برق است.سیم چهارم نیز که به عنوان هادی حفاظتی-خنثی است ابتدا باید روی شینۀ زمین متصل شود و سپس به شینه نول جمپر شود.


بیشتر بخوانید:

مهم ترین تجهیزات برق ساختمان

مدارها و  انواع سیم کشی ساختمان


کنتور تابلو برق اصلی

تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور تابلویی است که در ورودی ساختمان قرار می گیرد و برق تمامی واحدها و فضاهای مشترک را تأمین می کند. این تابلو را در نقشه ها با MDPنمایش می دهند. کابل اصلی اغلب از سمت پایین وارد کلید فیوز این تابلو که از نوع قابل قطع زیر بار است می شود.

کابل اصلی پس از کشیده شدن به ساختمان وارد این تابلو شده و با توجه به تعداد واحدهای مسکونی و وجود تابلوی اشتراکی تعداد کنتورهای این تابلو به دست می آید. مثلاً ساختمان چهار طبقه که هر طبقه یک واحد آپارتمان دارد دارای تابلوی اصلی با پنج کنتور بوده،‌ که یکی از آنها برای تابلوی عمومی است و بقیه هر یک برای یکی از واحدهاست. کنتور واحدها تک فاز است و تابلوی اشتراکی در صورتی که ساختمان دارای آسانسور باشد سه فاز بوده در غیر این صورت تک فاز خواهد بود.

مدارهای برق رسانی به واحدها در قسمت وسط  تابلو قرار دارد. در این قسمت کنتاکتورها نصب می شوند به طوری که خروجی هر کلید فیوز وارد کنتور می شود. لازم به ذکر است که در هنگام اتصال فاز به کنتورها باید تعادل بار بر روی فازها برقرار شود و با استفاده از برچسب، نام فاز در کنار هر خط ورودی به کنتور متصل شود. به همین دلیل در بعضی از تابلوها از رله کنترل فاز استفاده می شود. 

رله کنترل فاز رله ای برای محافظت از مدار در برابر اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، عدم تقارن و توالی فاز است که در ابتدای مدار بعد از فیوز نصب می شود.  شینه نول باید بر روی مقره (پایه های عایق) قرار گیرد. در تابلوی برق اصلی برای هر واحد باید یک شینه نول نصب شود، در غیر این صورت باید از محافظ جان یا RCD در تابلو مینیاتوری واحد استفاده شود.

در این حالت سیم و کابل باید به صورت پیچی به شینه نول وصل شوند. می توان با استفاده از شینه های فاز با استحکام کافی و بدون عایق بندی ولی با حفظ رنگ آمیزی برای فازها، اتصال فاز به تجهیز مربوطه را انجام داد.

شینه زمین مستقیماً بر روی تابلو نصب می شود و باید محل نصب شینه فاقد از هر گونه رنگی باشد. به عبارت دیگر اگر تابلو رنگ شده باشد باید رنگ قسمت اتصال شینه زمین به تابلو تراشیده شود. عدم تراشیدن قسمت رنگی، سبب عدم اتصال مناسب به دلیل عایق بودن رنگ تابلو می شود. بدنه تابلوهای فلزی حتماً باید زمین شود.

خروجی کنتورها به کلید مینیاتوری هر واحد وصل می شود. از خروجی کلیدهای مینیاتوری هر واحد به محافظ جان ۳۰ میلی آمپری آن واحد اتصال برقرار می شود. خروجیRCD  ۳۰میلی آمپری به ترمینال های RCT وصل و از خروجی ترمینال ها به تابلوی طبقات اتصال برقرار می شود. کلید سه فاز، برای تابلو مشاعات است و خروجی آن به تابلو مشاعات وصل می شود.

پس از اتصال سیم ها به شینه، سیم ها فرم بندی می شوند. برای اینکه سیم کشی داخل تابلو به طور منظم انجام شود از داکت و در بعضی موارد خاص از بست کمربند پلاستیکی استفاده می شود. کابل ها و سیم ها زمان سیم کشی برچسب گذاری شوند.

توضیح نقشه تابلو کنتور

   نام این تابلو MDP است. این تابلو دارای برق سه فاز با کابل ورودی ۳*۱۰mm,۱*۶mm2 است. در واقع فیدر اصلی تابلو مناسب با دیماند مورد نیاز ساختمان انتخاب می شود. سه سیم فاز، ابتدا وارد کلید فیوز می شوند. کلید فیوزها باید از نوع قابل قطع زیر باشند. محل نصب کلید فیوز در انتهای پایین تابلو و در محلی که کابل اصلی وارد تابلو می شود است.

 سه سیم مربوط به فازهای L1,L2,L3 هر یک به سر هر کدام از لامپ ها متصل می شوند. و سر دیگر لامپ ها به یکدیگر متصل می شوند. سر راه هریک از لامپ ها نیز یک فیوز شیشه ای قرار می گیرد. در این تابلو، به علت استفادۀ زیاد از سیم های نول و ارت، برای هریک شینه (تسمه مسی) یا ترمینال در نظر گرفته می شود. سطح مقطع شینه باید  محاسبه شود. سه خروجی کلید فیوز هم باید هر یک به شینۀ جداگانه ای مجهز باشند تا بتوان ورودی هر یک از کنتاکتورها را پس از تقسیم بین فازها، به این شینه ها متصل کرد. شینۀ مربوط به اتصال زمین باید به بدنۀ فلزی تابلو و نیز به درهای آن اتصال یابد.

نکاتی در مورد تابلو کنتور اصلی

 1. طراحی تابلو کنتور اصلی بر عهده شرکت توزیع برق است.
 2. محل نصب تابلو کنتور باید مناسب و نزدیک به در ورودی جهت واگذاری انشعاب برق در نظر گرفته شود. گفتنی است محل نصب نهایی تابلو کنتور با هماهنگی شرکت توزیع برق و ناظر پروژه مشخص می شود.
 3. به هیچ وجه در مجتمع های تجاری و مسکونی بزرگ و … تابلو کنتور در طبقات جانمایی نمی شود.
 4. از چاه ارت به شینه ارت داخل تابلو کنتور یک رشته سیم چند مفتولی مسی وارد می شود که سطح مقطع آن باید طبق استاندارد و نظر شرکت برق در نظر گرفته شود و در نقشه ها قید شود.

بیشتر بخوانید:

آشنایی با انواع تابلوهای برق

انواع نقشه های برق ساختمان


تابلو-برق-ساختمان
تابلو برق واحدهای ساختمان

تابلو برق مشاعات  (GDB)

  تابلو مشاعات (تابلوی عمومی) تابلویی است که برای تغذیه برق قسمتی از ساختمان که همۀ ساکنین مجتمع مسکونی از آن به صورت مشترک استفاده می کنند؛ طراحی می شود. عموماً به فضای مشترک قابل استفاده برای همگان ، مشاع گفته می شود که نمونه هایی از آن شامل دستگاه راه پله، پارکینگ، پشت بام و حیاط است. تابلو مشاع باید در محلی نصب شود که قابل دسترس باشد.

این تابلو که  باید برای همه در دسترس باشد اغلب در پیلوت نصب می شود. در نقشه ها این تابلو را با GP نمایش می دهند. سیستم های آنتن مرکزی، آیفون، اعلام حریق، موتورخانه و آسانسور نیز از این تابلو تغذیه می شوند. جهت ساخت تابلو ابتدا باید برآورد خط، انجام و طبق آن نقشه مدارهای تابلوی مشاع به سازنده تابلو ارائه شود. برآورد خط به معنای شمارش تعداد مدار لازم (روشنایی، پمپ آب، آیفون و …) برای مشاع است.

تابلوی مشاع دارای ۱۳ خط است. پس از مرحله برآورد خط و آماده شدن تابلو، باید فریم تابلو بر روی دیوار نصب شود. در صورتی که دیوار مذکور، دارای محیط گچ خور باشد (که معمولاً گچ خور نیست)، به راحتی توسط گچ محکم می شود در غیر این صورت باید به وسیله ساپورت محکم شود. پس از نصب تابلو، لوله گذاری به تعداد خط زیر فریم اجرا می شود و سپس لوله ها به اندازه مفید بریده یا به اصطلاح کف بر می شوند. پس از اتمام مرحله نازک کاری ساختمان، سیم کشی و کابل کشی اصلی و نهایتاً سربندی تابلو انجام می شود.

 در اصل برای ورودی تابلوی مشاعات یک کلید مینیاتوری و هادی سه فاز مناسب بر اساس مصرف تابلو در نظر گرفته می شود. سه سیم مربوط به سه فاز، وارد کلید مینیاتوری سه فاز می شود. خروجی کلید مینیاتوری سه فاز، سه قسمت تابلو را تغذیه می کند.

 1. یک خروجی جهت تغذیه فیوز شیشه ای ۲ آمپری است که محافظی برای چراغ های سیگنال می باشد. هر فاز به یک چراغ سیگنال و سر دیگر لامپ ها به یکدیگر و به نول متصل می شود.
 2.  خروجی دوم جهت تغذیه پمپ آتش نشانی است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار آن، ابتدا به یک کلید مینیاتوری متصل و سپس وارد پمپ می شود.
 3. خروجی سوم جهت تغذیه دیگر مدارات استفاده می شود که ابتدا وارد یک RCD می شود و سپس با توجه به رعایت تعادل بار در فازها، دیگر مدارات قسمت مشاع تغذیه می شوند و باید برچسب، نام فاز در کنار هر خط مشخص شود. جهت تغذیه مدارات مشاع در خروجی سوم از رابط مینیاتوری سه فاز استفاده می شود.

توضیح نقشه تابلو برق عمومی یا مشاعات ساختمان

در ورودی این تابلو از کابل (۵*۶ mm2) استفاده می شود (البته همان طور که گفته شد هادی سه فاز کلید مینیاتوری ورودی تابلو براساس بار مصرفی تابلو انتخاب می شود). سه رشته، از این پنج رشته برای سه فاز، یکی برای نول دیگری برای سیم زمین است. ولتاژ خط (فاز- فاز) ۴۰۰ ولت و ولتاژ فاز (فاز – نول) ۲۳۰ ولت است.

کلید اصلی،‌ پس از ورود به تابلو، وارد کلید گردان ۰-۱ شده تا بدین وسیله بتوان برق اصلی تابلو را با یک کلید قطع و وصل کرد. سیم های فاز پس از عبور از کلید وارد فیوز سه فاز می شوند. مقدار جریان نامی فیوزها براساس مصرف تابلو محاسبه و انتخاب می شود. برای نشان دادن وجود تابلو برق در تابلو از سه لامپ سیگنال برای سه فاز به کار برده می شود.

 این تابلو برق قرار است برق مصارفی را که بین تمامی واحدها مشترک است را تغذیه نماید. بدین منظور برای روشنایی های سرویس پله، پارکینگ، موتورخانه،چاله آسانسور، حیاط، بام و دیگر موارد چند خط با سیم نمره ۱٫۵mm2 و فیوز ۱۰ آمپر پیش بینی می شود. هم چنین برای پریزهایی که در سرویس پله، پارکینگ، موتورخانه، حیاط و بام مورد استفاده قرار گرفته اند باید چند خط را با سیم نمره ۲٫۵mm2 و فیوز ۱۶ آمپری در نظر گرفت. در این تابلو می توان برای آیفون، سیستم اعلام حریق و سیستم آنتن مرکزی هر یک خط جداگانه ای در نظر گرفت. در این تابلو هم چند خط نیز به عنوان ذخیره پیش بینی شده است.

در صورتی که ساختمان دارای آسانسور یا موتورخانه برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی باشد تابلوی GP سه فاز خواهد بود و یک خط خروجی سه فاز که از یک فیوز سه فاز تغذیه می کند برای تابلوی آسانسور خواهیم داشت. اندازه کابل خروجی از تابلوی اشتراکی به سمت تابلوی آسانسور ۵*۶mm2 و به همراه کلید مینیاتوری سه فاز ۲۰ یا ۲۵ آمپر خواهد بود.


بیشتر بخوانید:

در تابلو برق از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟

  انواع تابلو توزیع نیروی برق


خروجی های تابلو توزیع برق مشاعات ساختمان

   به طور کلی از جمله خروجی های تابلوهای توزیع برق مشاعات به طور معمول شامل موارد زیر است:

   – در صورتی که روی بام ساختمان تابلو مشاعات وجود داشته باشد، یک خروجی تک فاز جهت تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی و با سه رشته سیم با سطح مقطع حداقل ۱٫۵ میلی متر مربع و کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر کلاس B مورد نیاز است.

   – برای تغذیه آیفون در تابلو مشاعات اصلی، یک خروجی با سه رشته سیم با سطح مقطع حداقل ۱٫۵ میلی متر مربع و یک کلید مینیاتوری ۶ آمپر کلاس B در نظر گرفته می شود.

   – در صورت وجود مرکز کنترل اعلام حریق در تابلو مشاعات اصلی، یک کلید مینیاتوری تک فاز با جریان نامی ۱۰ آمپر و کلاس B، با سه رشته سیم با سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر مربع باید در نظر گرفته شود.

  – به منظور روشنایی در مشاعات ساختمان، معمولاً یک یا چند خروجی با کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر کلاس B و با سه رشته سیم با سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر مربع لحاظ می شود.

   – هم چنین به دلیل امکان وجود چند پریز در مشاعات ساختمان، برای آن ها چند خروجی در تابلو مشاعات اصلی ساختمان با کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر کلاس C و با سه رشته سیم با سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر مربع لحاظ می شود.

  – در ضمن در صورتی که ساختمان مورد نظر مجهز به اگزاست فن باشد، برای تغذیه اگزاست فن هایی که از تابلوی توزیع برق مشاعات تغذیه می شوند، براساس نیاز یک یا چند خروجی و کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر کلاس B در نظر گرفته می شود.

   بهتر است بدانید معمولاً برای پمپ های تقویت فشار آب و پمپ آتش نشانی که از تابلو مشاعات تغذیه می شوند کلید مینیاتوری کلاس C با در نظر گرفتن قدرت موتور استفاده می شود.

نحوه نصب تجهیزات داخل تابلو برق مشاع

  جهت انجام منظم سیم کشی داخل تابلو مشاعات از داکت و در برخی موارد خاص از بست کمربندی پلاستیکی استفاده می شود. در حین انجام مراحل سیم کشی باید جهت شناسایی کابل ها، لیبل گذاری شود.

شینه نول بر روی مقره (پایه های عایق) قرار می گیرد. شینه زمین بر  روی تابلو نصب به طوری که زیر آن هیچ رنگی نباشد، قرار می گیرد. اگر تابلو رنگ شده باشد، باید رنگ محل اتصال شینه زمین به تابلو تراشیده شود.

 تذکر:

 1.  اکثر تابلوسازها برای کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر سیمی با سطح مقطع ۲٫۵ میلی مترمربع استفاده می کنند که خلاف مقررات ملی ساختمان است. از اینرو، ناظران باید توجه ویژه ای به سطح مقطع سیم های داخل تابلو و آمپر کلیدهای مینیاتوری نمایند. از طرف دیگر به دلیل سه فاز بودن تابلو باید توزیع بار نیز به صورت متقارن صورت گرفته باشد.
 2. محکم بستن سیم ها زیر پیچ ها و ترمینال ها بسیار مهم است. در صورت محکم نبودن اتصال، احتمال قطع یا آسیب رسانی به مدار وجود دارد.
 3. در صورت استفاده از تایمر راه پله جهت روشنایی دستگاه راه پله مستقیم زیر خود تایمر متصل شود.
 4. اگر پمپ سه فاز در ساختمان استفاده شود، در تابلو کنترل فاز و کنتاکتور نصب می شود. سیم ها با استفاده از ترمینال زیر کنتاکتور به پمپ وصل می شود.

۳- تابلو توزیع برق واحدها

تغذیه مدارهای روشنایی و پریزهای هر واحد مسکونی از این تابلو فراهم می شود. این تابلوها جایگزین جعبه های تقسیم پراکنده در ساختمان ها قدیمی شده اند. در این روش سیم کشی، سامانه های جریان ضعیف، تغذیه روشنایی و پریزهای برق کاملاً از هم مجزا بوده و جداگانه خط بندی می شوند و از تابلوی تقسیم تغذیه می نمایند.

مزیت آن این است که در صورت بروز اتصالی یا خطا در بخشی از ساختمان یا آشپزخانه نصب می شوند. محل قرارگیری این تابلو را می توان در پلان پریزهای ساختمان مشاهده کرد که با نمادDP نمایش می دهند.

توضیح نقشه تابلو توزیع برق واحد

نام تابلوی تقسیم واحد در نقشه DP (Distribution Panel) است. این تابلو به کمک یک کابل (۳*۴ mm2) سه رشته با سطح مقطع ۴ میلی مترمربع تغذیه می شود (کابل ورودی مناسب بر اساس بار مصرفی انتخاب می شود). این سه رشته سیم کابل از نوع NYY بوده که به معنای دو لایه عایق پلاستیکی PVC است.

سیم فاز بعد از عبور از فیوز مینیاتوری اصلی، وارد کلیدهای مینیاتوری هریک از خطوط می شود. بعضی از این تابلوها دارای یک لامپ سیگنال برای نشان دادن وصل و یا قطع برق در تابلو است.

در خطوط خروجی این تابلو باید سیم زمین، سیم نول و سیم فاز که در مسیر آن فیوز مینیاتوری قرار داده شده، وجود داشته باشد. باید نوع خط (روشنایی یا پریز یا …) بر روی تابلو منظور شود.

مطابق مقررات، مقدار مجاز جریان فیوزها برای مدارات روشنایی ۱۰ آمپر و برای پریزها ۱۶ آمپر در نظر گرفته می شود. برای مصارف خاص مانند کولر باید سطح مقطع سیم و آمپر فیوز را با توجه به توان آن محاسبه و انتخاب کرد.

در طراحی تابلو توزیع برق واحدها باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

 • در واحدهای آپارتمانی تابلو برق واحد باید در محل مناسب و نزدیک به ورودی و داکت تأسیسات در نظر گرفته شود.
 • بعد از کلید مینیاتوری اصلی تابلو و در سمت بار، کلید محافظ جان (RCD) با جریان عامل باقیمانده ۳۰ میلی آمپر نصب می شود.
 • همه لوله های مرتبط با کابل ورودی تابلو برق واحدها باید از داکت مخصوص تأسیسات برقی ساختمان عبور کنند.
 • تطابق تعداد خطوط طراحی شده در پلان های روشنایی و پریزها با تعداد خطوط تابلو باید مد نظر گرفته شود.
 • چند خط رزرو هم در نظر گرفته می شود که تعداد آن ها باید معقول و قابل قبول باشد.
 • سطح مقطع سیم و کابل ورودی و خروجی تابلو باید با اطلاعات رایزر دیاگرام تابلوها و اطلاعات پلان های روشنایی و پریزهاو … هم خوانی داشته باشند.
 • برای تابلو برق باید ارت جداگانه در نظر گرفت.
 • توجه به تطابق سایز کابل های تابلو با بار درخواستی و دیماند، هم چنین توجه به ضرایب تصحیح دما، افت ولتاژ مجاز، جریان مجاز و هم جواری از نکات مهمی است که همواره باید مد نظر داشت.

بیشتر بخوانید:

وایرشو، کابلشو و سرسیم چه کاربردی دارند ؟

انواع لوله های برق و مراحل لوله کشی برق


خروجی های تابلو توزیع برق واحدها

 از جمله خروجی های تابلو توزیع برق واحدهای مسکونی شامل موارد زیر است:

 • چند خروجی برای روشنایی با ۳ رشته سیم با سطح مقطع حداقل ۱٫۵ میلی متر مربع ( (mm2 NYAF 3*(1*1.5) و کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر،کلاس B در نظر گرفته می شود.
 • چند خروجی برای پریز برق با ۳ رشته سیم با سطح مقطع حداقل ۲٫۵ میلی متر مربع (۳*(۱*۲٫۵)mm2 NYAF) و کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر،کلاس C در نظر گرفته می شود.
 • یک یا چند خروجی برای کولر گازی یا اسپیلت با کابل ۳ رشته با سطح مقطع حداقل ۴ میلی متر مربع (۳*۴ mm2 NYY) و کلید مینیاتوری ۲۰ آمپر کلاس C در نظر گرفته می شود. در هنگام استفاده از کلید مینیاتوری باید به کلاس B یا C آن دقت شود.
 • در صورتی که ساختمان دارای سیستم صوتی، دوربین، پرده های موتوری، جکوزی، روشنائی های مخصوص، فن کوئل و… باشد یک یا چند خروجی برای آن ها با تعداد رشته سیم و سطح مقطع مناسب و کلید مینیاتوری مناسب در نظر گرفته می شود.
 • به طور معمول حداقل دو خط رزرو با جریان ۱۰ و ۱۶ آمپر برای مدارهای روشنایی و پریز منظور می شود.

در حال حاضر امتیاز برقی که شرکت برق به هریک از واحدهای مسکونی می دهد ۲۵ آمپر تحت ولتاژ ۲۲۰ ولت است. بنابراین توان کل نصب شده و حداکثر درخواست تابلو به وات یا کیلو وات برای هر تابلوی تقسیم واحد ۵ کیلو وات با ضریب قدرت ۰٫۹ است.

۴- تابلو توزیع برق آسانسور

   در طراحی و ترسیم دیاگرام تک خطی تابلوی توزیع برق آسانسور باید موارد زیر رعایت شود:

 • تابلوی توزیع آسانسور در نقشه ها حتماً رسم شود.
 • تابلوی توزیع آسانسور به طورمستقیم به تابلوی توزیع اصلی مشاعات وصل می شود. اگر دیزل ژنراتور در ساختمان باشد، اول باید کابل های تغذیه آسانسور به تابلوی ATS و بعد به تابلو توزیع آسانسور وصل شود.
 •  مصارف الکتریکی چاهک آسانسور از تابلوی اصلی آسانسور تغذیه می شود.
 • محل نصب این تابلو در مکانی مناسب داخل موتورخانه آسانسور است، به صورتی که پشت در قرار نگیرد.

   برای ورودی تابلو آسانسور یک مینیاتوری و کابل سه فاز مناسب بر اساس مصرف تابلو در نظر گرفته می شود.

خروجی های تابلو توزیع برق آسانسور

 • یک مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر با سه رشته سیم با سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر مربع به منظور روشنایی موتورخانه
 • یک مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر با سه رشته سیم با سطح مقطع ۱٫۵ میلی متر مربع به منظور روشنایی چاه آسانسور
  کلید-مینیاتوری-تک-پل-10-آمپر-روشنایی-اشنایدر-الکتریک
  کلید مینیاتوری تک پل روشنایی اشنایدر
 • یک مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر با سه رشته سیم با سطح مقطع ۲٫۵ میلی متر مربع به منظور پریزهای موتورخانه و چاهک
 • یک مینیاتوری سه فاز ۲۰ آمپر یا ۲۵ آمپر که به جریان موتور آسانسور بستگی دارد، با پنج رشته سیم با سطح مقطع ۶ میلی متر مربع به منظور تغذیه تابلو کنترل آسانسور کلید-مینیاتوری-تک-پل-25-آمپر-اشنایدر-الکتریک

کلید مینیاتوری تک پل اشنایدر

نکته: بر روی تابلو برق آسانسور وجود یک کلید اصلی سه فاز قابل قطع زیر بار و به طور معمول یک کلید گردان برای قطع و وصل برق تابلو کنترل و فرمان نیاز است.


خدمات تابلو برق اصلی

اجرای قسمت خدمات در تابلو الزامی نیست، به همین دلیل بعضی از تابلو ها شامل این بخش نیستند. در این قسمت می توان مواردی نظیر ترانس آیفون، خط تلفن و … را نصب کرد.

در بعضی موارد کلیدهای مینیاتوری مشاعات نیز در این بخش نصب می شوند و به عنوان تابلو مشاعات استفاده می شود. در این صورت، باید توجه شود که برق فشار ضعیف، نویزی روی قسمت جریان ضعیف (تلفن و آیفون) ایجاد نکنند. اگر حجم سیم کشی مشاعات بالا باشد توصیه می شود که تابلوی مجزایی برای مشاعات نصب شود.

تعداد خط های تلفن توسط مالک مشخص و سپس به مخابرات اعلام می شود. ترمینال مخابراتی (شانه تلفن) با پیچ به بدنه تابلو وصل می شود و کابل زوج مخابراتی اصلی به ورودی آن و کابل های زوج واحدها به ترتیب از پایین به بالا و مطابق با رنگ بندی زوج ها به خروجی آن متصل می شود. ترمینال مخابراتی در دو نوع در بازار موجود است.

در صورتی که سؤالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید. 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۷ رای

سوالات متداول

مهم ترین انواع تابلو برق کدامند؟

تابلوهای برق در صنعت و ساختمان ها به دسته های مختلفی تقسیم می شود. اما وظیفه اصلی تابلو برق ها حفاظت از مدارها و کنترل و فرمان آن ها و مدیریت توزیع برق در ساختمان و تجهیزات برقی است. این مدارها شامل المان های حفاظتی و کنترلی نظیر کلیدهای اتوماتیک، کلیدهای مغناطیسی، محافظ جان، رله های کنترلی و نمایشگرهاست و از مدارهای برق در برابر اتصال کوتاه، اضافه بار، آتش سوزی و برق گرفتگی جلوگیری می کند و راه اندازی و کنترل تجیهزات برقی را برای ما آسان تر می سازد. در ادامه انواع تابلو برق ساختمان را بررسی می کنیم.  تابلو برق اصلی MDP  تابلو مشاعات GDB یا GDP تابلو واحدها تابلو مینیاتوری (SDP یا SDB) تابلو جریان ضعیف تابلو آسانسور (در صورت نیاز) تابلو توزیع برق دیزل ژنراتور (در صورت نیاز) تابلو توزیع برق UPS (در صورت نیاز)

تابلوی مشاعات چیست و چه کاربردی دارد؟

تابلو مشاعات (تابلوی عمومی) تابلویی است که برای تغذیه برق قسمتی از ساختمان که همۀ ساکنین مجتمع مسکونی از آن به صورت مشترک استفاده می کنند؛ طراحی می شود. عموماً به فضای مشترک قابل استفاده برای همگان ، مشاع گفته می شود که نمونه هایی از آن شامل دستگاه راه پله، پارکینگ، پشت بام و حیاط است. تابلو مشاع باید در محلی نصب شود که قابل دسترس باشد. این تابلو که  باید برای همه در دسترس باشد اغلب در پیلوت نصب می شود. در نقشه ها این تابلو را با GP نمایش می دهند. سیستم های آنتن مرکزی، آیفون، اعلام حریق، موتورخانه و آسانسور نیز از این تابلو تغذیه می شوند. جهت ساخت تابلو ابتدا باید برآورد خط، انجام و طبق آن نقشه مدارهای تابلوی مشاع به سازنده تابلو ارائه شود. برآورد خط به معنای شمارش تعداد مدار لازم (روشنایی، پمپ آب، آیفون و ...) برای مشاع است. تابلوی مشاع دارای ۱۳ خط است. پس از مرحله برآورد خط و آماده شدن تابلو، باید فریم تابلو بر روی دیوار نصب شود. در صورتی که دیوار مذکور، دارای محیط گچ خور باشد (که معمولاً گچ خور نیست)، به راحتی توسط گچ محکم می شود در غیر این صورت باید به وسیله ساپورت محکم شود. پس از نصب تابلو، لوله گذاری به تعداد خط زیر فریم اجرا می شود و سپس لوله ها به اندازه مفید بریده یا به اصطلاح کف بر می شوند. پس از اتمام مرحله نازک کاری ساختمان، سیم کشی و کابل کشی اصلی و نهایتاً سربندی تابلو انجام می شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. باسلام خسته نباشی ممنون از سایت پر محتواتون میشه این مطالبتون رو برام ایمیل کنید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا