اصلاح ضریب توان به کمک خازن

جریان در خازن متصل به برق متناوب، بر خلاف سلف، ۹۰ درجه تقدم فاز دارد ولذا ضمن خنثی نمودن اثر سلفی مصرف کننده، هیچ گونه توان حقیقی نیز از شبکه دریافت نمی کند.

یکی از وسایلی که در روش اصلاح ضریب توان به کمک خازن استفاده میشود، رگولاتور ولتاژ است. این وسیله با اندازه گیری ضریب توان بار، به مقدار مورد نیاز (به صورت پله ای) خازن واردمدار می کنند. به عبارت دیگر، با اندازه گیری ولتاژ و جریان مصرف کننده، مقدار ضریب توان محاسبه شده و با توجه به ضریب توان موردنظر (معمولاً ۰٫۹) میزان توان راکتیو مورد نیاز محاسبه شده و خروجی رگولاتور، متناسب با این مقدار توان راکتیو، پله های مناسبی را وارد (و یا از مدار خارج)  می کند. 

اگر کل بار راکتیو خازنی برابر Q باشد، می توان آن را به پله های کوچک q تقسیم نمود. البته افزایش پلهها به دقت نتیجه کمک میکنند اما تعداد کنتاکتورها و دیگر تجهیزات، افزایش یافته و موجب بالا رفتن هزینه می شود.

از تجهیزات مهم دیگری که در این روش از اصلاح ضریب توان میتوان نام برد، کنتاکتور خازنی است. با توجه به جریان بسیار زیاد خازن ها (در هنگام وصل) لذا در صورت استفاده از کنتاکتور های معمولی باعث از بین رفتن کنتاکت ها در مدت زمان کمتر از طول عمر مفید آنها می شود.

۱- اصلاح ضریب توان انفرادی: جبران سازی انفرادی توان راکتیو برای ترانسفورماتورها، تجهیزات جوشکاری، موتورهای کم بار یا با کابل طولانی و موتورهای بزرگ که به طور مداوم درحال کار هستند، اقتصادی تر است. در این حالت خازن ها به طور مستقیم یا به وسیله سوئیچگیرها به بار متصل می باشند. حذف توان راکتیو از شبکه داخلی از مزایای این روش به حساب میآید. اما تعداد بیشتر خازن برای یک مجموعه به دلیل عدم داشتن ضریب همزمانی و لذا هزینه بیشتر از معایب این روش محسوب می شود.

   

                                       

 

۲- اصلاح ضریب توان مرکزی(متمرکز): زمانی که تعداد زیادی بارهای کوچک و متوسط که دائم در مدار نباشند نیاز به اصلاح داشته باشند، خازن ها به طور مرکزی در شین اصلی وصل می شوند که به صورت دستی یا اتوماتیک کنترل می شوند. این روش مشابه جبران سازی انفرادی، ولی اقتصادی تر از آن است؛ همچنین برای تمام ولتاژها قابل استفاده است. اما در خطوط توزیع، بین شین و نقاط مصرف سیستم حفاظتی در مقابل جریان اتصال کوتاه وجود دارد، هر خازن نیاز به یک فیوز HRC دارد. همچنین در ترانسفورماتورهای ولتاژ با اتصال مثلث باز، تخلیه خازن ها پس از هر بار قطع ضروری است.

 

                                                               

  

۳- اصلاح ضریب توان گروهی: درتأسیسات بزرگ مثل کارخانه های صنعتی که دارای موتورخانه مرکزی میباشند، خازن ها را به صورت گروهی، نزدیک به پست برق یا تابلوی اصلی نصب میکنند که کنترل آنها توسط رگولاتورهای اصلاح ضریب توان صورت میگیرد. مزایای این روش، سیستم کنترل ساده استفاده مفید از خازن های نصب شده و توجه به ضریب همزمانی میباشند. 

   تحمل هزینه اضافی مانند نصب رگولاتور، از معایب این سیستم گروهی است. در برخی موارد بنابه دلایل اقتصادی ممکن است از هر سه روش فوق استفاده گردد که به آن اصلاح ضریب توان به روش مختلط گویند.

 

 

 

 

                                      

مقالات مرتبط