اصلاح ضریب توان به کمک فیلتر اکتیو موازی

 

هارمونیک ها، ولتاژ جریان سینوسی هستند که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس نامی سیستم (۵۰ هرتز) است. شکل موج های اعوجاج یافته می توانند به مؤلفه فرکانس اصلی و تعدادی هارمونیک تجزیه شود. در شبکۀ قدرت، اعوجاج هارمونیکی به دلیل وجود مشخصۀ غیر خطی تجهیزات و بارها ایجاد میشود که امروز در شبکه ها به طور وسیعی استفاده می شوند.

 

  • اثرات مخرب هارمونیک ها

   اثرات تعیین کننده و عمدۀ هارمونیک ها عبارتند از:

  • اختلالات مخابراتی
  • نویز اضافی در موتور و دیگر وسایل
  • عملکرد نامناسب وسایل کنترل کننده
  • تلفات اضافی در خازن ها و ماشین های الکتریکی
  • عملکرد نامناسب سیستم های تولید کننده سیگنال و رله های حفاظتی

   

  • رفع مشکل هارمونیک

برای رفع مشکل هارمونیک ها می توان از فیلترهای اکتیو استفاده کرد. همانطور که در تصویر زیرملاحظه می شود فیلترهای اکتیو موازی نزدیک مصرف کننده و به صورت موازی با آن به شبکه وصل میشود. هدف اصلی از به کارگیری این وسیله، تزریق هارمونیک های جریان (برابر هارمونیک های جریان بار) به نقطۀ اتصال می باشد. در این صورت جریان کشیده شده از منبع عاری از هارمونیک خواهد بود. یکی ازکاربردهای فرعی فیلترهای اکتیو موازی جبران توان راکتیو می باشد. بدین صورت که علاوه بر تزریق جریان هارمونیکی، جریان راکتیو را نیز به نقطۀ اتصال تزریق می کنند و در واقع مشابه خازن، توان راکتیو جاری شده در شبکه کاهش می یابد.

                             

 

 

  • ضریب توان اقتصادی خازن

هزینۀ برق مصرفی در تعرفه های چند قسمتی، به وسیله نصب خازن در مدار که منجر به کاهش توان راکتیو میشود، انجام می گردد. اما به جهت هزینه بر بودن نصب خازن لازم است به هزینه انرژی الکتریکی و هزینۀ نصب و راه اندازی خازن توجه شود و با توجه به این هزینهها اقتصادی ترین ضریب توان تعیین شود. بدیهی است برای تعرفه های یک قسمتی، ضریب توان اقتصادی بی معنی است چرا که در این نوع تعرفه، هزینه انرژی راکتیو و جریمه پایین بودن ضریب توان اعمال نمی شود.

 
 
 

مقالات مرتبط