اثر استروبوسکوپ (ثابت دیدن اجسام دوار)

لامپ های تخلیه، دوبار در هر سیکل (در نقاطی که جریان صفر می شود) خاموش می شوند. به عبارتی دیگر، در فرکانس ۵۰ هرتز برق شهر، ۱۰۰ بار در ثانیه خاموش می شوند. البته این حالت برای چشم انسان قابل تشخیص نیست. اما اگر وسایل دوار در این نوار رویت شوند، بسته به سرعت آن ها ممکن است ساکن به نظر برسند و خطراتی ایجاد کنند. در واقع با همزمان شدن سیکل حرکت دورانی و سیکل روشن-خاموش شدن لامپ، این پدیده روی می دهد. برای رفع این اشکال و حذف خطرات آن، چراغ های با بیشتر از یک لامپ، که جریان های هریک دارای اختلافات فاز با دیگری است، استفاده می شود. در این حالت، چشمک زدن لامپ ها با یکدیگر منطبق نمی شود. برای ایجاد اختلاف فاز می توان فازهای مختلف سیستم برق سه فاز را به هر لامپ متصل نمود که هزینه ی بالای سیم کشی و ایمنی را به دنبال دارد. روش دیگر، استفاده از خازن برای ایجاد اختلاف فاز است که این روش بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اینکه بتوانیم اجسام متحرک را ثابت ببینیم باید با فرکانسی معادل فرکانس حرکت آنها به صورت لحظه ای به آنها نور بتابانیم فرض کنید در داخل یک صفحه گرد دوار، یک سوراخ ایجاد کنیم. حال اگر این صفحه را در مقابل یک منبع نور (هر نوع لامپی) قرار دهیم، با هر دور چرخش صفحه، منبع نور یک بار در مقابل سوراخ قرار گرفته و دستگاه یک فلاش خواهد زد. با تغییر سرعت چرخش این صفحه می توان فرکانس این فلاش ها را نیز کم و زیاد نمود.

 

کاربرد این دستگاه برای خواندن نوشته در حال حرکت مانند پلاک ماشین یا شماره سریال اجسام است یا ترک های احتمالی ایجاد شده بر روی جسم متحرک در دستگاه ها و نوارهای نقاله. در خصوص مثال های گفته شده، کاهش سرعت دوران آن جسم امکان پذیر نیست یا اینکه ممکن است هزینه سنگینی داشته باشد. به عنوان مثال اگر بخواهید پره ی یک توربین آبی را از حرکت بایستانید، باید هزینه گزافی را متحمل شوید و کل نیروگاه را از کار بیاندازید. پس راحت تر است تا از دستگاه استروبوسکوپ بهره گرفته شود تا عیوب احتمالی روی پره های توربین را چک کرد.

 

مقالات مرتبط