آکومولاتورهای هیدرولیکی

 


اهداف این مبحث:

  • آکومولاتورها (انباره ها)
  • انواع آکومولاتورها
  • آب بندهای هیدرولیکی (سیلینگ های دینامیکی)
  • کاربرد آب بندها
  • انواع آب بندها

 

آکومولاتورها (انباره ها)

   آکومولاتور هیدرولیکی به عنوان یک منبع ثانویه، با ذخیره پتانسیل سیال غير قابل تراکم (تحت فشار قرار گرفته توسط عامل خارجی) می تواند در هنگام نیاز، مورد استفاه قرار گیرد.

   به منظور ذخیره سازی انرژی از مکانیزم های وزنه ای، فنری و یا گازی استفاده می شود.

 

 

 

   این آکومولاتور به سه دسته کلی زیر تقسیم می گردد:

 ١- پیستونی

۲- دیافراگمی

۳- کیسه ای

 

 

                                                                                                   

 

              آکومولاتور پیستونی                                                             آکومولاتور دیافراگمی                                                                                 آکومولاتور کیسه ای

 

 

 

  • آب بندهای هیدرولیکی (سیلینگ های دینامیکی)

   برای نگهداری روغن تحت فشار در سیستم هیدرولیک، استفاده از آب بند ضرورت دارد. آب بندها علاوه بر آن از ورود گرد و خاک به داخل سیستم ممانعت بعمل می آورند. آب بندها در عین سادگی در حین کار خیلی پیچیده بوده و جزء قطعات دقیق به حساب می آیند.

   سیلینگ های دینامیکی بین سطوح قطعاتی که نسبت به هم دارای حرارت هستند قرار گرفته و نشتی و روانکاری را کنترل می نماید. در بسیاری از موارد، طراحی سیلینگ ها به گونه ای است که از ورود ذرات اضافی و مواد خارجی نیز جلوگیری به عمل می آورد.

 

 

  • کاربرد آب بندها

   آب بندها بر اساس زمینه کاربرد به دو دسته اصلی تقسیم می گردند:

 – آب بندهای استاتیک که برای آب بندی قطعات ثابت بکار می روند.

– آب بندهای دینامیک که برای آب بندی قطعات متحرک کاربرد دارند.

 

 

 

   در آب بندهای دینامیک، کمی نشست روغن برای روغن کاری آب بند منظور شده ولی این موضوع در مورد آب بندهای استاتیک قابل قبول نیست.

 

  • انواع آب بندها

   آب بندها را براساس شکل ظاهری به صورت زیر تقسیم می نمایند:

١– پکینگ های فنجانی (packing cup)

۲- پکینگ های فلنجی شکل (flange packing)

۳- پکینگ های یو شکل (u- packing)

۴- پکینگ های وی شکل (vpacking)

۵- آب بندهای فنری یا کاسه نمدی (spring –loaded lip seal)

۶- اورینگ ها (o- ring)

۷- پکینگ های تراکمی (packing compression)

۸- آب بندهای مکانیکی (mechanical seal)

۹- آب بندهای فلزی باز شونده و باز نشونده (expanding & non – expanding)

 

 

مقالات مرتبط

نظرات