دستگاه های اندازه گیری الکتریکی

 


اهداف مبحث دستگاه های اندازه گیری الکتریکی :

          کلیات انتخاب دستگاه های اندازه گیری

فرکانس متر

وارمتر

کسینوس فی متر

ترانس های اندازه گیری

میگر

پاورمتر

تایمر

ولتاژ های استاندارد ایران


در شبکه فشار ضعیف ولت متر نصب شده بر روی تابلو دارای درجه بندی از صفر الی ۵۰۰ ولت می باشد. در تابلوهای کنترل شبکه با ولتاژ بالا درجه بندی ولت متر بر اساس ولتاژ شبکه صورت می گیرد. در این نوع ولت مترها میزان نسبت تبدیل P.T یا C.T لحاظ شده و ولتاژ اولیه و ثانویه روی ولت متر درج می گردد. آمپرمتر مطابق با شدت جریان عبوری از مدار با حدوداً ۲۰ درصد اضافه جریان انتخاب می شود تا شدت جریان ۶۰ آمپر در شبکه فشار ضعیف آمپرمتر مستقیماً در مسیر جریان مصرف قرار گرفته و جریان بیش از این مقدار از طریق C.T سنجیده شده و به آمپرمتر داده می شود.

درجه بندی این نوع آمپرمترها باید بر اساس شدت جریان اولیه مدار انجام شده و نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان در مشخصات آمپرمتر درج شده باشد. دستگاه های اندازه گیری تابلویی معمولاً با کلاس دقت ۱٫۵  ساخته می شوند.

 

 • کلیات انتخاب دستگاه های اندازه گیری

 1. کلاس دقت دستگاه: ۱٫۵ و در صورت لزوم ۱
 2. ولتاژ تست دستگاه: (مثال برای کار در ولتاژ ۴۰ الی ۶۰۰ ولت، ولتاژ تست ۲۰۰۰ ولت)
 3. کمیت مورد سنجش
 4. وضعیت نصب دستگاه
 5. ابعاد دستگاه (۷۲×۷۲، ۹۶×۹۶، ۱۴۴×۱۴۴) میلی متر در میلی متر
 6. نصب مستقیم به مدار یا با استفاده از C.T و P.T

 

 • فرکانس متر

یکی از دستگاه های اندازه گیری الکتریکی فرکانس متر است. از نسبت سنج های الکترودینامیکی، اندکسیونی و آهنی با اضافه کردن بعضی اجزای الکتریکی مانند سلف، خازن و مقاومت الکتریکی می توان به عنوان فرکانس متر استفاده کرد. فرکانس مترها عموماً عقربه ای بوده و می توانند فرکانس را در محدوده وسیعی اندازه گیری کنند.

برای اندازه گیری فرکانس در نیروگاه ها و تابلوهای توزیع انرژی الکتریکی کارخانجات به خاطر مشخص بودن حدود فرکانس از دستگاه های ارتعاشی استفاده می شود. حدود اندازه گیری این دستگاه ها بسیار کم است. ولی به علت ساختمان ساده، ارزانی قیمت و استحکام زیاد در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند.

فرکانس متر

فرکانس متر ارتعاشی از یک سری تیغه های فلزی که کنار هم در داخل یک بوبین قرار گرفته اند تشکیل شده است. هرکدام از این تیغه ها دارای فرکانس ارتعاشی خاصی هستند. وقتی بوبین به جریان متناوبی وصل شود در داخل آن میدان مغناطیسی متناوبی ایجاد می شود. در اثر تأثیر میدان مغناطیسی، تیغه ای که دارای فرکانس ارتعاشی دو برابر فرکانس جریان متناوب است با تغییرات میدان ایجاد رزنانس می کند و به ارتعاش در می آید و بدین ترتیب فرکانس جریانی را که از بوبین می گذرد نشان می دهد.

در زیر قسمت خمیدگی سر تیغه ها مقداری لحیم قرار دارد که با کم و زیاد کردن وزن آن فرکانس ارتعاشات تیغه را دقیقاً تنظیم می کنند. فرکانس متر مشابه ولت متر به صورت موازی در مدار قرار می گیرد و در سه نوع ارتعاشی، عقربه ای و دیجیتالی ساخته می شود که استفاده از نوع ارتعاشی آن معمول تر است. فرکانس متر تک فاز با ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس متر سه فاز با ولتاژ ۳۸۰ ولت کار می کند.

 

 • وارمتر

یکی دیگر از دستگاه های اندازه گیری الکتریکی وارمتر است. ,وارمتر دستگاهی است که توان راکتیو (غیر مفید) مدار را اندازه گیری می کند. اتصالات وارمتر مشابه اتصالات وات متر است.

 • کسینوس فی متر

کسینوس فی یا ضریب قدرت (PF)، توسط کسینوس فی متر سنجیده می شود. دارای دو سیم پیچ متحرک و یک سیم پیچ ثابت است و در مدارهای تک فاز و سه فاز به کار می رود. کسینوس فی مترهای معمولی که برای نصب روی تابلو استفاده می شوند اغلب برای ولتاژهای ۱۱۰، ۲۲۰، ۳۸۰ و ۵۰۰ ولت و جریان ۱ و ۵ آمپر ساخته می شوند. برای ولتاژها و جریان های بیش تر از مقدار نامی ذکر شده باید از مبدل ولتاژ و مبدل جریان استفاده شود.

کسینوس فی متر

 

اگر بار فقط سلفی (اندوکتیو) و یا خازنی (کاپاسیتیو) باشد از کسینوس فی متر با صفحه ی مدرج یک طرفه و در صورتی که به هر دو صورت سلفی یا خازنی باشد از صفحه ی مدرج دو طرفه و یا دوار (۳۶۰ درجه) استفاده می شود. علامت اندوکتیو (ind) و کاپاسیتیو (cap) روی صفحه مدرج درج می شود. عقربه اگر به طرف  indحرکت کند مصرف کننده، اندوکتیو است و مقدار اندازه گیری شده، ضریب قدرت مدار اندوکتیو یا سلفی را نشان می دهد. در صورتی که عقربه به طرف cap حرکت کند، مصرف کننده، کاپاسیتیو خازنی است و مقدار اندازه گیری شده، ضریب قدرت مدار کاپاسیتیو را نشان می دهد.

 

 • ترانس های اندازه گیری

از آن جا که جریان و ولتاژ خطوط زیاد می باشد و نمی توان مستقیماً آن را اندازه گرفت با استفاده از این دستگاه ها از جریان نمونه برداری می کنند. این دستگاه ها به صورت سری CTها و به صورت موازی CVT، PTها در مدار قرار می گیرند. هم چنین برای ایزوله شدن شبکه های فشار قوی از سیستم های اندازه گیری و حفاظت از این وسیله استفاده می شود.

ترانس های اندازه گیری

عایق بندی تجهیزات متصل شده به ثانویه این ترانس ها از قسمت اولیه شبکه و هم چنین امکان استاندارد کردن تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی برای مقادیر مشخص جریان یا ولتاژ از دیگر ویژگی های مهم با اهمیت آن ها می باشد. در هر ترانسفورماتور ولتاژ جریان، مقدار کمیت اندازه گیری شده ولتاژ و یا جریان، باید با یک نسبت مشخص کاهش یافته و دقت مقادیر اندازه گیری شده در ثانویه از محدود مجاز تجاوز نکند.

این بدان معنی است که این نمونه گیرها باید دارای راندمان بسیار بالا باشند. در شرایط گذاری سیستم قدرت تغییرات بزرگ لحظه ای در کمیت های ورودی ممکن است به تغییر شکل موج سینوسی شبکه منجر شود. اثر این خطا، ممکن است در عملکرد دستگاه های اندازه گیری ناچیز باشد، اما برای رله های حفاظتی می تواند به عملکرد غلط رله ها منجر گردد. که برای برطرف کردن این موضوع نیز مهندسین طرح و ساخت این شرایط را در نظر می گیرند.

ساختمان ترانسفورماتورهای اندازه گیری برای به کار گیری در جریان و ولتاژهای نامی پائین چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، ولی زمانی که جریان و ولتاژ اولیه دارای مقادیر نامی بالا باشد، تفاوت در ساختمان ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ اجتناب ناپذیر می گردد. ضمن اینکه نحوه اتصال این ترانسفورماتورها به مدار از دیگر موارد تفاوت آنها است.

 • ترانس جریان CT

سیم پیچ اولیه ترانس های جریان با مدار قدرت به طور سری قرار می گیرند و سیم پیچ ثانویه آن ها، به تجهیزات اندازه گیری مناسبی مثل کنتورها، تجهیزات حفاظتی مثل رله ها و غیره متصل می شوند. امپدانس با Zb متصل شده به سیم پیچ ثانویه، در مقایسه با امپدانس اولیه بسیار کوچک بوده و به عبارت دیگر، ثانویه CT حالت اتصال کوتاه دارد. عایق کردن مناسب مدارهای اندازه گیری و حفاظتی از ولتاژ اولیه شبکه، و هم چنین حفظ وسایل در برابر اضافه بار، از ویژگی های مهم این ترانسفورماتورها است.

 

برای بررسی، دریافت لیست قیمت و خرید ترانس جریان CT اشنایدر کلیک کنید.

برای پشتیبانی فنی با شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۰

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۷


 

ترانس-جریان-اشنایدر
                                                               ترانس اندازه گیری جریان اشنایدر

نکته: برای توسعه حدود اندازه گیری یک آمپرمتر، می توان به دو سر بوبین آن یک مقاومت به صورت موازی وصل کرد. در این حالت مقاومت داخلی آمپرمتر کم شده و می تواند جریان بیشتری را از خود عبور بدهد.

سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان را با حروف بزرگ K و L و سیم پیچ ثانویه آن را با حروف کوچک k و l نمایش می دهند و لازم است که سیم پیچ اولیه طوری در مدار قرار گیرد که ورودی آن به K وصل شود، به عبارت دیگر جریان فاز باید به K وارد شود.

 توجه: ضریب تبدیل CT ها به صورت یک عدد کسری روی آن نوشته می شود. (مانند ۱۰۰ A/5 A یا ۱۰۰A/1 A) که در واقع نشانگر نسبت جریان اولیه به جریان ثانویه است. جریان ثانویه این ترانسفورماتورها اغلب ۵ آمپرمتر است.

 • رله نشتی جریان

رله ارت فالت اشنایدر الکتریک یا رله حفاظتی جریان نشتی با استفاده از ترانس، جریان‌  نشتی به زمین را شناسایی و فرمان قطع مدار را صادر می‌ نماید و از اتصال به زمین قطعات جهت جلوگیری از بروز تلفات انسانی و آتش سوزی حفاظت می کند. ترانس رله نشتی جريان برای نمونه گیری جریان عبوری از کابل های اصلی استفاده می شود.

 

برای بررسی قیمت و خرید ترانس نشتی جریان اشنایدر کلیک کنید.

برای پشتیبانی فنی با شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۰

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۷


 

رله نشتی جریان
                                         رله نشتی جریان

 

 • ترانس ولتاژ (PT)

 برای توسعه حدود اندازه گیری ولت متر در شرایطی که ولتاژ مصرف کننده در حد مجاز ولت متر نباشد و در شرایطی که امکان اتصال مستقیم ولت متر به دو سر مصرف کننده وجود ندارد، می توان از ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ (PT) در کنار ولت متر استفاده نمود، به عبارت دیگر ولتاژ را به روش غیر مستقیم اندازه گیری نمود. در این حالت دو سر سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور ولتاژ را به صورت موازی در مدار قرار می دهیم و ولت متر را نیز به سیم بندی ثانویه متصل می کنیم.

ولتاژ ثانویه PT ها یا ترانسفورماتورهای ولتاژ اغلب ۱۰۰ ولت است و مشابه ترانسفورماتورهای جریان، نسبت تبدیل یا ضریب تبدیل آنها (Kv) برای شرایط نامی به صورت یک عدد کسری بیان می شود (مانند ۲۰KV/100 V).

ترانس ولتاژ

 • دستگاه میگر

زمانی که ترانسفورماتوری در خطوط توزیع به عللی خراب می شود، آن را به قسمت تعمیرگاه ترانس انتقال می دهند و سپس آزمایش هایی که اغلب موقعی که سیم پیچ سوخته و یا قطع است آزمایش اندازه گیری مقدار مقاومت اهمی سیم پیچ ها و میزان عایق سیم پیچ ها نسبت به بدنه است. طریقه کار میگر بدین صورت است که با چرخاندن دستۀ محرک یا همان هندل دستی، دستگاه شروع به تولید ولتاژ DC می کند.

سیم های مثبت و منفی میگر به سیم پیچ معیوب که متصل باشند با اعمال این ولتاژ به آنها، مقاومت اندازه گیری می شود و هر چه عقب تر به سمت بی نهایت برود عایق بهتری خواهیم داشت. اگر به سمت صفر میل کند مقاومت کمتری خواهیم داشت.

بر روی دستگاه میگر رنجی وجود دارد که بر روی آن ولتاژهای ۱۲۵۰، ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ نوشته شده است که به طور معمول رنج ۲۵۰۰ را برای اتصال سیم پیچ فشار ضعیف به بدنه و رنج ۵۰۰۰ را برای سیم پیچ فشار قوی و بدنه بکار می برند.

دستگاه میگر
                                                                             دستگاه میگر

 

 • پاورمتر 

پاورمتر اشنایدر الکتریک با داشتن کلاس دقت بالا، قابلیت محاسبه دیماند، پورت ارتباطی سریال یا شبکه اترنت، ورودی – خروجی دیجیتال یا آنالوگ، ساعت داخلی یا RTC، قابلیت ایجاد تعرفه، محاسبه THD و یا TDD، نمایش بزرگی مولفه های هارومونیکی بصورت انفرادی از مرغوبترین پاورآنالیزرهای موجود به شمار می آید. در حال حاضر پاورمترهای سری ۲۰۰۰ اشنایدر الکتریک جایگزین پاورمترهای سری ۱۰۰۰ شده است و همچنین قیمت پاورمتر اشنایدر الکتریک باتوجه به امکانات آن افزایش می یابد.

 

برای بررسی، دریافت لیست قیمت و خرید پاورمتر اشنایدر کلیک کنید.

برای پشتیبانی فنی با شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۰

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۷


پاورمتر اشنایدر

                                                                                                                پاورمتر اشنایدر

 

 

پاورمتر-اشنایدر-الکتریک

 

 • تایمر

تایمرها یکی از وسایل فرمان دهنده در مدارهای کنترل اتوماتیک هستند که وظیفۀ کنترل مدار را برای مدت زمانی معین برعهده دارند. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻳﻚ مدار ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از گرفتن فرمان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

برای بررسی لیست قیمت و خرید انواع تایمر اشنایدر کلیک کنید.

برای پشتیبانی فنی با شرکت الیکا الکتریک تماس بگیرید: 

۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۰

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶

۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۷


 

تایمر اشنایدر
تایمر اشنایدر

 

 

 • ولتاژهای استاندارد ایران

   ولتاژهایی که در ایران در قسمت های تولید، انتقال و توزیع استفاده می شود عبارتند از:

نوع شبکه

اندازه ولتاژ (کیلوولت)

کاربرد

فوق فشار قوی

(۲۳۰-۴۰۰)

خطوط فوق فشار قوی

فشار قوی

(۶۳-۱۲۲)

خطوط انتقال

فشار متوسط

(۱۱-۲۰-۳۳)

خطوط توزیع

فشار ضعیف

۲۲۰ کیلوولت – ۳۸۰ ولت

خطوط فشار ضعیف

 

   ولتاژهای جدول فوق توسط ترانسفورماتورهای انتقال و توزیع بستگی به نوع مصرف کم و زیاد می شوند.

در صورتی که سوالی در خصوص مطالب بیان شده دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید یا با ارائه پیشنهادات خود، ما را در بالا بردن کیفیت مقالات یاری کنید. 

مقالات مرتبط

4 نظرات

 1. افرا نیرو

  پاسخ دادن

  پاورمتر مدل PM2220 اشنایدر الکتریک آیا می تواند جریان DC را اندازه گیری نماید؟ و با توجه به اینکه ترانس های CT اشنایدر الکتریک از نوع ۱/۱۰۰۰ هستند، آیا می توان به پاورمتر فوق ترانس ۱/۲۰۰۰ متصل نمود تا نمونه گیری جریان را انجام دهد؟

  ۲۶ آذر ۱۳۹۸
 2. دارو شیشه قزوین

  پاسخ دادن

  در پاورمتر PM2110 اشنایدر الکتریک، آیا امکان ذخیره اطلاعات وجود دارد؟ یا اینکه حافظه داخلی داشته باشد تا بتوان به اطاعات قبل تر دسترسی پیدا کرد؟ همچنین زمانی که توان کل مصرفی به عدد ۹٫۹۹۹ می رسد، بعد از آن به عدد ۰٫۰۰۰ تبدیل می شود. چگونه می توان این پارامتر را اصلاح کرد؟

  ۶ بهمن ۱۳۹۸
  • الیکا الکتریک

   پاسخ دادن

   پاورمترهای سری PM2XXX اشنایدر الکتریک نمی توانند اطلاعات را ذخیره کنند و تنها آخرین پارامترهای اندازه گیری شده را نمایش می دهند. حافظه داخلی هم ندارند. اگر پورت ارتباطی داشته باشند نظیر RS85، می توان آن ها را به کامپیوتر اتصال داد و با هر برنامه ای که بتواند دیتای سریال را دریافت کند، دیتاهای قبلی در پاورمتر را ذخیره نمود (تنها در کامپیوتر). اما پاورمترهای سری PM7XXX از حافظه داخلی برخوردار بوده، در حالی که قیمت بسیار بالایی هم دارند.
   اما در مورد پرسش دوم، باید جای ممیز را در تنظیمات پاورمتر عوض نمایید. کلید بالا یا پایین را برای ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا مکان نما را به رقم بعدی یا نقطه اعشار منتقل کنید. پس از انتخاب، کلید بالا یا پایین را فشار دهید تا نقطه اعشار حرکت کرده یا رقم تغییر کند.

   ۶ بهمن ۱۳۹۸

نظرات