الیکا الکتریک
سبد خرید

اینورتر آلتیوار 312 اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312H018M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.18 کيلووات ATV312 اینورتر یا درایو وسیله ای است که از آن برای کنترل دور موتور و کاهش مصرف انرژی بدون تاثیر در عملکرد سیستم استفاده می شود. اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312H018M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. اینورتر بر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312H037M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.37 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312H037M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 0.37 کیلو وات یا 1 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 200 تا 240 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده ا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312H075M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 0.75 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312H075M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 0.75 کیلو وات یا 1.8 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 200 تا 240 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU11M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 1.1 کيلووات ATV312از اینورتر برای راه اندازی موتور، تغییر در سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتور استفاده می شود. درایوها با تنظیم فرکانس تغذیه، سرعت موتور را تنظیم می کنند. اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU11M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU15M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 1.5 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU15M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 1.5 کیلو وات یا 3.2 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 200 تا 240 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده ا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU22M2
اینورتر اشنایدر تک فاز 2.2 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU22M2 موتورهای آسنکرون تک فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 2.2 کیلو وات یا 4.4 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 200 تا 240 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده ا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312H055N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.55 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312H055N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 0.55 کیلو وات یا 1.8 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای صرفه جویی در مصرف انرژی و ..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312H075N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 0.75 کيلووات ATV312از اینورتر برای راه اندازی موتور، تغییر در سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتور استفاده می شود. درایوها با تنظیم فرکانس تغذیه، سرعت موتور را تنظیم می کنند. اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312H075N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه م..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU11N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 1.1 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU11N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 1.1 کیلو وات یا 3.2 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده ا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU15N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 1.5 کيلووات ATV312از اینورتر برای راه اندازی موتور، تغییر در سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتور استفاده می شود. درایوها با تنظیم فرکانس تغذیه، سرعت موتور را تنظیم می کنند. اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU15N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU22N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 2.2 کيلووات ATV312از اینورتر برای راه اندازی موتور، تغییر در سرعت، گشتاور و جهت چرخش موتور استفاده می شود. درایوها با تنظیم فرکانس تغذیه، سرعت موتور را تنظیم می کنند. اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU22N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU30N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 3 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU30N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 3 کیلو وات یا 7.1 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده از جر..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU40N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 4 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU40N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. برای جا به جایی مواد با استفاده از جرثقیل های کوچک و بالابر ها و کنترل دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی با گشتاور معمولی، پمپ و فن ها از اینورتر اشنا..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU55N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 5.5 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU55N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 5.5 کیلو وات یا 15 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده از..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HU75N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 7.5 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HU75N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 7.5 کیلو وات یا 18 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده از..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HD11N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 11 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HD11N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 11 کیلو وات یا 25 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. برای جا به جایی مواد با استفاده از ج..
ناموجود
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: ATV312HD15N4
اینورتر اشنایدر سه فاز 15 کيلووات ATV312اینورتر اشنایدر ATV312 یا درایو سرعت متغیر با کد فنی ATV312HD15N4 موتورهای آسنکرون سه فاز را تغذیه می کند. اینورتر برق صنعتی دارای توان نامی 15 کیلو وات یا 32 کیلو ولت آمپر و ولتاژ خروجی نامی 380 تا 500 ولت AC است. این اینورتر آلتیوار در ماشین های بست..
ناموجود
نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
نقد و بررسی

     اینورتر یا درایو وسیله ای است که از آن برای کنترل دور موتور و کاهش مصرف انرژی بدون تأثیر در عملکرد سیستم استفاده می شود. اینورتر اشنایدر الکتریکمدل های مختلفی دارد. یکی از انواع آن اینورتر اشنایدر ATV312 با نام تجاری آلتیوار ۳۱۲ (Altivar 312) است که یک اینورتر فرکانسی برای موتورهای آسنکرون۲۰۰ تا ۶۰۰ ولت سه فاز در رنج ۰٫۱۸ تا ۱۵ کیلو وات استاین درایو به علت کمپکت بودن به راحتی قابل نصب است و توابع آن نیازهای کاربردی دستگاه های صنعتی را فراهم می کند. اینورتر اشنایدر ATV312دارای کارت های ارتباطی مختلفی است که استفاده از آن را در سیستم های کنترلی اصلی ممکن می کنداین درایو توسط نرم افزارهای  SoMove، نرم افزار موبایل  SoMove، ترمینال نمایشگر از راه دور، Simple Loader و Multi Loader پشتیبانی می شود. 

     اینورتر اشنایدر ATV312 در پمپ، کمپرسور و فن ساده استفاده می شود. برای جابه جایی مواد با استفاده از جرثقیل های کوچک و بالابر ها و کنترل دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی با گشتاور معمولی اینورتر اشنایدر ATV312 گزینه مناسبی است. همچنین این اینورتر در ماشین های بسته بندی و دستگاه برچسب زنی و ماشین های خاص (میکسر، خمیر گیر، کشش مفتول و ماشین نساجی) کاربرد دارد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email