کنتاکتور 380 ولت AC اشنایدر الکتریک سری D

کنتاکتور 380 ولت AC اشنایدر الکتریک سری D

اجزای داخلی کنتاکتور اشنایدر از سیم پیچ یا بوبین و هستۀ مغناطیسی تشکیل شده است. هستۀ مغناطیسی در کنتاکتور اشنایدر از دو قسمت تشکیل شده که شامل یک هستۀ ثابت و یک هستۀ متحرک است و بوبین روی قسمت ثابت هسته نصب می شود اما قسمت متحرک هسته به وسیلۀ فنر از کنتاکت های ثابت جدا نگه داشته می شود. در نمونه کنتاکتور اشنایدر سری D که در زیر مشخص شده بوبین آن با 380 ولت AC تحریک می شود و در انتهای کد فنی کنتاکتور اشنایدر Q7، نشاندهندۀ ولتاژ بوبین 380 ولت است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: