کنتاکتور 220 ولت DC اشنایدر الکتریک سری D

کنتاکتور 220 ولت DC اشنایدر الکتریک سری D

کنتاکتور اشنایدر برای قطع و وصل، کنترل، فرمان مدار و دیگر موارد باتوجه به نوع بار مصرفی مدار، انتخاب می شود. کنتاکتور 220 ولت DC اشنایدر سری D با ولتاژ 220 ولت DC فرمان می گیرد. کنتاکتور به لحاظ جریان دارای دو قسمت مجزا است؛ جریان قسمت بار که جریان تغذیه بار را عبور می دهد؛ و جریان قسمت تحریک کویل که جریان تحریک بوبین کنتاکتور را جهت مغناطیسی شدن آن تشکیل می دهد. اصولاً جریان بار، وابسته به ولتاژ شبکه و ولتاژ مورد نیاز بار است. ولی ولتاژ قسمت تحریک کنتاکتورهای اشنایدر سری D که در این قسمت قرار دارد 220 ولت DC است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: