الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX400

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک رنج جریان 16 تا 630 آمپر را در مدل NSX و رنج جریان 800 تا 1250 آمپر را در مدل NS پشتیبانی می کند نوع حفاظت کلیدهای اتوماتیک کامپکت، حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) است. پل چهارم در  کلید اتوماتیک چهار پل NSX400 محافظت می شود. کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر سری NSX400 در رنج 400 آمپر با قدرت قطع های 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر تولید می شود. این کلید ها را می توان با استفاده از مکانیزم موتوری که روی کلید نصب می شود از راه دور قطع و وصل کرد. 

سوال های پرتکرار

برای نام گذاری میکرولوژیک ها از قاعده خاصی باید پیروی کرد. برای مثال میکرولوژیک 5.3E-M را در نظر بگیرید که عدد اول (یعنی 5) نوع حفاظت را نشان می دهد که 1: حفاظت I و 2: حفاظت LS0I و 3: حفاظت LS0IR و 4: حفاظت LSI و 5: حفاظت LSIG است. عدد دوم (یعنی 3) سری کلید اتوماتیک اشنایدر را نشان می دهد که اگر 1 باشد سری NSXm است، 2 باشد سری NSX100 تا NSX250 است و اگر 3 باشد سری NSX400 و NSX630 است. حرف اول (یعنی E) مربوط به اندازه گیری است؛ A: آمپرمتر و E: انرژی. حرف دوم (یعنی M) کاربرد کلید اتوماتیک را نشان می دهد؛ G: ژنراتور، AB: توزیع عمومی و M: موتوری و اگر حرفی نوشته نشده باشد در سیستم های توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین این میکرولوژیک حفاظت LSIG دارد و سازگار با کلیدهای سری NSX400 و NSX630 است و در سیستم های موتوری مورد استفاده قرار می گیرد.

از کلید کمپکت 4 پل اشنایدر در صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم توزیع، حفاظت از موتورها، حفاظت از خازن ها، حفاظت از بانک های خازنی و ... استفاده می شود. کلید اتوماتیک NSX400، جریان نامی 400 آمپر دارد و با 3 قدرت قطع 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. واحد تریپ در کلیدهای اتوماتیک به دو دسته ی حرارتی مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) تقسیم می شود اما در کلیدهای اتوماتیک NSX400 تکنولوژی قطع تنها از نوع الکترونیکی است مثل میکرولوژیک 2.3. این میکرولوژیک قابلیت تنظیم حفاظت اضافه بار و حفاظت اتصال کوتاه را دارد.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email