کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX630

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX630

کلید اتوماتیک کمپکت چهار پل اشنایدر الکتریک می تواند توسط یک سلکتور یا ولوم در سه حالت تنظیم شود که شامل نول حفاظت نشده 4P-3D ، نول حفاظت شده در نصف مقدار فاز 4P-3D+N/2 و نول کاملاً حفاظت شده 4P-4D باشد.

در کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر حفاظت TM-D (حفاظت حرارتی یا اضافه بار) و حفاظت اتصال کوتاه انجام می شود و در کلید اتوماتیک 400 آمپر و کلید اتوماتیک 630 آمپر از حفاظت الکترونیکی (میکرولوجیک) استفاده شده است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: