کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX250

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX250

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک در دو نوع حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است که پل چهارم یا نول هم در این نمونه کلید حفاظت می شود. حفاظت نول در نمونه های فوق ثابت بوده و قابل تنظیم و تغییر نیست. این کلید می تواند در سه حالت قطع، وصل و خطا (تریپ) قرار گیرد. کلید اتوماتیک اشنایدر سری NSX250 رنج 200 آمپر تا 250 آمپر را پشتیبانی می کند.


نمایش:
مرتب کردن براساس: