کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX100

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX100

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید اتوماتیک کمپکت جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می کند.

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر سری NSX100 رنج جریان 16 آمپر تا 100 آمپر را پشتیبانی می کند. این نمونه کلیدها از نوع حفاظت حرارتی- مغناطیسی استفاده می کنند که با نام تجاری TMD مشخص می شوند. حفاظت مغناطیسی آن ها ثابت بوده و تنها حفاظت حرارتی آن ها بین 0.7 تا 1 برابر جریان نامی کلید قابل تنظیم است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: