الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX250

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25B3TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25B3TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25B3TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431111
کلید اتوماتیک 200 آمپر سه پل 25kA اشنایدرمهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. در صورت وقوع این دو خطا، جریان برق باید فورا قطع شود تا از تجهیزات محافظت شود. کلید اتوماتیک با استفاده از تکنولوژی قطع حرارتی – مغناطیسی از تجهیزات در سیستم های توزیع، صنایع ن..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F3TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F3TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25F3TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431631
کلید اتوماتیک 200 آمپر سه پل 36kA اشنایدرمهم ترین عامل های خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. در صورتی که این دو خطا رخ دهد، جریان برق باید بدون تاخیر قطع شود تا از تجهیزات الکتریکی محافظت شود. کلید کمپکت با استفاده از تکنولوژی قطع TM-D یا حرارتی – مغناطیسی از تجهیزات ..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25N3TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25N3TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25N3TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
12,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431831
کلید اتوماتیک 200 آمپر سه پل 50kA اشنایدرمهم ترین عوامل که در سیستم های الکتریکی منجر به خطا می شوند؛ اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. تنها راه حفاظت از تجهیزات در برابر این دو خطا، قطع سریع برق است، بنابراین بهتر است از کلید اتوماتیک در بالا دست تجهیزات الکتریکی استفاده شود. کلید اتوماتیک در صنای..
12,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25H3TM200
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25H3TM200 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25H3TM200 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
15,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431671
کلید اتوماتیک 200 آمپر سه پل 70kA اشنایدرمهم ترین عواملی که منجر به بروز خطا در سیستم های الکتریکی می شوند و همواره آن ها را تهدید می کنند؛ اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی باید یک کلید اتوماتیک در بالا دست نصب شود تا به هنگام خطا، برق را قطع کند. کاربرد کلید اتوماتی..
15,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431752
کلید اتوماتیک 220 آمپر سه پل 50kA اشنایدر با حفاظت مغناطیسیاتصال کوتاه از انواع خطا در سیستم الکتریکی است که می تواند منجر به وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی شود. عمده کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در سیستم توزیع، حفاظت از موتورها، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی و ... است.مشخص..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431756
کلید اتوماتیک 220 آمپر سه پل 70kA اشنایدر با حفاظت مغناطیسییکی از عوامل مهم که می تواند منجر به بروز خطا در سیستم های الکتریکی شود، اتصال کوتاه است. برای جلوگیری از بروز خطا باید یک کلید اتوماتیک در بالا دست تجهیزات نصب شود تا با قطع به موقع جریان برق مانع از انتشار خطا در سیستم شود. از کلید کمپ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25B3TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25B3TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25B3TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431110
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. با وقوع این دو عامل، اگر جریان برق در مدت مشخصی قطع نشود، تجهیزات آسیب های جبران ناپذیری می بینند. کلید اتوماتیکNSX  اشنایدر از حفاظت حرارتی – مغناطیسی برای محافظت از تجهیز..
7,950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25F3TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25F3TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25F3TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431630
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 36kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عامل مهمی هستند که سبب ایجاد خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. یا وقوع هر یک از این دو خطا اگر برق در مدت مشخصی کم نشود، تجهیزات آسیب های جبران ناپذیری می بینند. کلید کمپکت اشنایدر می تواند با استفاده از حفاظت حرارتی &..
8,160,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431770
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 36kA میکرولوژیک 2.2 اشنایدراز مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. کاربردهای کلید کمپکت اشنایدر در صنایع دریایی، سیستم توزیع، صنایع نفت و گاز، حفاظ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25N3TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25N3TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25N3TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
12,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431830
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 50kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه مهم ترین عوامل شناخته شده در سیستم های الکتریکی هستند که می توانند آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کنند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلید ک..
12,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431870
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 50kA میکرولوژیک 2.2 اشنایدراز جمله عوامل خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار است که می توانند صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات وارد کنند. بنابراین باید از کلید اتوماتیک در بالا دست تجهیزات الکتریکی استفاده شود تا از تجهیزات محافظت نمایند. سیستم های توزیع..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C25H3TM250
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C25H3TM250 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C25H3TM250 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX250H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
15,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV431670
کلید اتوماتیک 250 آمپر سه پل 70kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار دو عامل مهم شناخته شده هستند که می توانند باعث ایجاد خطا در سیستم های الکتریکی شوند. به منظور حفاظت از تجهیزات الکتریکی باید از کلید اتوماتیک در بالا دست استفاده شود. مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در سیستم های توزیع، حفاظت ..
15,400,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک که یکی از پرکاربردترین وسایل حفاظتی در تابلوهای برق به شمار می آید، در دو نوع حفاظت حرارتی - مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است. این کلید می تواند در سه حالت قطع، وصل و خطا (تریپ) قرار گیرد.

کلید اتوماتیک اشنایدر سری NSX250 رنج جریان 200 آمپر و 250 آمپر را پشتیبانی می کند و قدرت قطع هایی برابر با 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر، 70 کیلو آمپر دارد. گفتنی است در کلیدهای با حفاظت نوع TM-D یا حرارتی - مغناطیسی این سری، حفاظت اضافه بار قابل تنظیم و حفاظت اتصال کوتاه غیر قابل تنظیم است. اما در کلیدهای این سری که حفاظت الکترونیکی دارند، علاوه بر حفاظت قابل تنظیم اضافه بار، حفاظت اتصال کوتاه نیز قابل تنظیم است و با ولوم Im روی بدنه می توان آن را تنظیم کرد. حفاظت اتصال کوتاه در این کلیدهای کمپکت از 5 تا 10 برابر جریان نامی کلید قابل تنظیم است.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

اجزای داخلی کلید اتوماتیک شامل جرقه گیر، مکانیزم سوئیچینگ، اهرم، دکمه تریپ، کنتاکت، مکانیزم قطع اضافه بار و ترمینال است. جرقه گیر مجموعه ای از صفحه های موازی است که عایق شده اند و می توانند قوس را تقسیم کنند. جرقه گیر از جنس فولاد و مواد شیشه ای است. منظور از مکانیزم سوئیچینگ، باز و بسته شدن کنتاکت ها است که به عملکرد رله ها بستگی دارد نه حرکت اهرم. اهرم برای باز کردن و بستن کانتکت به صورت دستی استفاده می شود. دکمه تریپ، دکمه ای به رنگ قرمز است که برای تریپ کلید اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. کنتاکت یک ماده برنجی الکترولیز شده برای باز و بسته کردن مدار است. منظور از مکانیزم قطع اضافه بار، یک جز حساس به دما با نام بی متال است که در صورت افزایش جریان به بیش تر از جریان نامی، برق را قطع می کند. ترمینال یک مجموعه پیچ از جنس فولاد است که برای اتصال مدارهای خارجی به کلید اتوماتیک استفاده می شود.

یکی از واحدهای حفاظتی که در کلید اتوماتیک از سری NSX100 تا NSX250 وجود دارد، میکرولوژیک 2.2 است. از این میکرولوجیک برای حفاظت از رساناها در سیستم های توزیع استفاده می شود که به صورت الکترونیکی عمل می کند. در میکرولوژیک 2 حفاظت از نوع LSoI است بنابراین اگر جریان از مقدار قابل تنظیم lr بیش تر شود و در مدت مشخصی کاهش نیابد فرمان قطع صادر می شود. می توان مقدار lr را با استفاده از دو پیچ lr و lo تنظیم کرد اما مدت تاخیر قابل تنظیم نیست. همچنین اگر جریان اتصال کوتاهی که مقدارش از lsd بیش تر است به کلید وارد شود، در مدت معینی برق را قطع می کند. مقدار lsd با استفاده از پیچ lsd قابل تنظیم است اما تاخیر آن قابل تنظیم نیست. اگر جریان اتصال کوتاه از li بیش تر شود بدون هیچ تاخیری فرمان قطع صادر می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email