کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX400

  کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX400

کلید اتوماتیک سه فاز اشنایدر الکتریک رنج جریان 16 تا 630 آمپر را در مدل NSX و رنج جریان 800 تا 1600 آمپر را در مدل NS پشتیبانی می کند نوع حفاظت کلیدهای اتوماتیک کامپکت، حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) است و وضعیت این کلیدها می تواند در سه حالت قطع، وصل و خطا (تریپ) قرار گیرد.

کلیداتوماتیک اشنایدر سری NSX400 رنج 400 آمپر را با قدرت قطع های 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر می توانید خریداری کنید.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
کلید اتوماتیک, کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک, کلید اتوماتیک سه پل