الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر الکتریک

برند: اسپکتر کد فنی: SE-24358
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر اشنایدر SE-24358 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74402
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر اشنایدر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74402 در مدارهای AC/DC اس..
1,960,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24360
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر اشنایدر SE-24360 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74404
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر اشنایدر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74404 در مدارهای AC/DC اس..
1,960,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24361
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر اشنایدر SE-24361 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت با..
850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74406
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر اشنایدر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74406 در مدارهای AC/DC اس..
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24362
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر اشنایدر SE-24362 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت ب..
850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24363
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر اشنایدر 24363 کلید مینیاتوری یک تجهیز حفاظتی قطع کننده تأخیری است. زمان قطع و تریپ فیوز مینیاتوری به دامنه اضافه جریان آن ها بستگی دارد. هنگامی که اضافه جریان به مدت طولانی موجب خطر در مدار تحت حفاظت باشد..
1,390,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24363
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24363 در مدارهای&n..
850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74416
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر اشنایدر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74416 در مدارهای AC/DC ا..
2,590,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24364
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری C60N با کد فنی SE-24364 در مدارهای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24365
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر اشنایدر 24365  یک کلید مینیاتوری می تواند وظیفه کنترل و حفاظت را همزمان انجام دهد به همین دلیل مشابه ترکیب کلید معمولی با فیوز عمل می کند. کلید مینیاتوری از نظر حفاظت نسبت به فیوزها دقت بیشتری دارد و پس از تری..
1,390,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24365
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24365 در مدارهای&n..
850,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24366
  مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 32 آمپر اشنایدر 24366  کلید مینیاتوری چهار پل، یک کلید قطع کننده خودکار است که می تواند از تجهیزات موجود در منازل و محیط های اداری_صنعتی در برابر جریان های اضافی حفاظت کند. فیوز مینیاتوری چهار پل مدل C60N&..
1,480,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24366
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 32 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24366 در مدارهای&n..
915,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24367
 مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 40 آمپر اشنایدر 24367  کلید مینیاتوری نقش مهمی در حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه در مکان هایی که قدرت قطع بالایی نیاز ندارند، ایفا می کند. انتخاب صحیح تجهیز حفاظتی به منظور حفاظت، افزایش طول عمر مصرف کننده و جلوگیری از خطرا..
1,630,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24367
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 40 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24367 در مدارهای&n..
1,035,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24368
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 50 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24368 در مدارهای&n..
1,210,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24369
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 63 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24369 در مدارهای&n..
1,355,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F44463
مشخصات کلید مینیاتوری چهار پل 63 آمپر اشنایدر A9F44463 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F44463 در مدارها..
2,800,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)
نقد و بررسی

حفاظت کامل از مدار الکتریکی با کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر

کلید مینیاتوری برای حفاظت از مدارات الکتریکی در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد آن بدین صورت است که در صورت عبور جریانی بیش از جریان نامی کلید از مدار الکتریکی، کلید قطع می شود. کلید مینیاتوری تیپ C به کلید موتوری نیز معروف است و برای اضافه جریانی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی مدار را قطع می کند و یک فیوز کند کار محسوب می شود.

کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر سری C60N برای جریان بین 16 تا 40 آمپر طراحی شده است. پس برای انتخاب و خرید کلید مینیاتوری مناسب باید نکات مختلفی در نظر گرفته شود.

ویدیو های مرتبط

 

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email