کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر الکتریک

کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر الکتریک


   کلید مینیاتوری اشنایدر الکتریک 
برای حفاظت از مدارات الکتریکی در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد آن بدین صورت است که در صورت عبور جریانی بیش از جریان نامی کلید از مدار الکتریکی، کلید قطع می شود. کلید مینیاتوری سری C به کلید موتوری نیز معروف است و برای اضافه جریانی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی مدار را قطع می کند و یک فیوز کند کار محسوب می شود

کلید مینیاتوری چهار پل اشنایدر الکتریک سری C60N برای جریان بین 16تا 40 آمپر طراحی شده است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: