الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید مینیاتوری سه فاز اشنایدر الکتریک

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24345
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 2 آمپر اشنایدر 24345 کلید مینیاتوری اشنایدر 24345، یک کلید سه پل کلاس C است که جریان نامی برابر با 2 آمپر و قدرت قطع 6 کیلو آمپر دارد. ولتاژ عایق بندی این دسته از کلیدها 500 ولت در شبکه برق AC است. مکانیزم عملکرد یک&nbs..
1,562,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24345
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 2 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24345 در مدارهای ..
1,024,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74302
شخصات کلید مینیاتوری سه فاز 2 آمپر اشنایدر A9F74302 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74302 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ا..
1,460,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F84302
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 2 آمپر اشنایدر A9F84302 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F84302 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24347
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 4 آمپر اشنایدر 24347 الکتروموتورها جریان راه اندازی بالایی دارند و برای محافظت به کلید حفاظتی احتیاج دارند که در اثر رو به رو شدن با جریان راه اندازی موتور، مدار را سریع قطع نکند. کلید مینیاتوری اشنایدر مدل 24347، یک کلید&nb..
1,562,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24347
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 4 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24347 در مدارهای ..
1,024,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74304
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 4 آمپر اشنایدر A9F74304 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74304 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ..
1,460,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F84304
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 4 آمپر اشنایدر A9F84304 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F84304 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24348
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اشنایدر 24348 کلید مینیاتوری یک تجهیز الکترومغناطیسی است و در یک محفظه عایق قرار دارد؛ که این محفظه، عایق بندی و حفاظت مکانیکی لازم را فراهم می کند. کلید مینیاتوری اشنایدر مدل 24348، جریان نامی 6 آمپر و قدرت قطع 6 کیلو آمپ..
1,028,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24348
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24348 در مدارهای ..
674,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74306
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اشنایدر A9F74306 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74306 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ..
1,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K24306
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اشنایدر A9K24306 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K24306 در مدارهای AC استفاده می&zwn..
1,080,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F84306
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 6 آمپر اشنایدر A9F84306 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F84306 در مدارهای AC/DC استفاده می شود. ..
1,610,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24349
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اشنایدر 24349 کلید مینیاتوری 24349، یک کلید با جریان نامی 10 آمپر است. روی کلید مینیاتوری، جریانی نسبتاً بزرگ مانند 6000 درون یک کادر مستطیل شکل نوشته شده است. این عدد، حداکثر مقدار جریانی است که اگر در مدت زمان کوتاه (کمتر از یک ث..
1,028,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24349
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24349 در مدارهای ..
674,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F74310
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اشنایدر A9F74310 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F74310 در مدارهای AC/DC استفاده می شود...
1,100,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9K24310
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اشنایدر A9K24310 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9K24310 در مدارهای AC استفاده می&zw..
1,080,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: A9F84310
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 10 آمپر اشنایدر A9F84310 کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می کند. کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر سری Acti9 با کد فنی A9F84310 در مدارهای AC/DC استفاده می شود...
1,610,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 24350
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر اشنایدر 24350 کاربرد کلید مینیاتوری به منظور حفاظت مدارها در برابر جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه است. کلید مینیاتوری اشنایدر مدل 24350، یک کلید سه پل و با جریان نامی 16 آمپر و قدرت قطع 6 کیلو آمپر است. این کلید سه فاز..
1,028,000 تومان
برند: اسپکتر کد فنی: SE-24350
مشخصات کلید مینیاتوری سه فاز 16 آمپر اسپکتر کلید مینیاتوری یا MCB از تجهیزات الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت حرارتی-مغناطیسی محافظت می‌کند. کلید مینیاتوری سه پل اسپکتر سری M9 با کد فنی se-24350 در مدارهای ..
674,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 53 (3 صفحه)
نقد و بررسی

حفاظت از تجهیزات الکتریکی با انواع کلید مینیاتوری سه فاز

کلید مینیاتوری وسیله ای برای حفاظت مدارهای الکتریکی در برابر جریان اضافه بار یا جریان اتصال کوتاه است و برای جلوگیری از آسیب دیدن مدار در صورت وجود جریانی بیش از جریان نامی استفاده می شود. کلید مینیاتوری اشنایدر سه فاز تیپ C که به کلید موتوری هم معروف است برای جریان نامی 2 آمپر تا 63 آمپر طراحی و تولید شده است. نحوه انتخاب کلید مینیاتوری متناسب با کاربرد شما در هنگام خرید اهمیت زیادی دارد.

کلید مینیاتوری سه پل از پرکاربرد ترین انواع کلید های مینیاتوری است که برای محافظت از تجهیزات سه فاز تا رنج 63 آمپر انتخاب می شود و نصب و کاربری راحتی دارد.استفاده از مواد اولیه با کیفیت در ساخت کلید های مینیاتوری اشنایدر الکتریک مهم ترین ویژگی این تجهیزات است که مقاومت لازم در برابر حرارت ناشی از عبور جریان و جرقه را تضمین می کند. لیست قیمت بروز شده انواع مینیاتوری سه فاز را در ادامه ببینید. 

ویدیو های مرتبط

 

 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email