الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید مینیاتوری سه پل ABB مدل (C)

برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0164
کلید مينياتوری سه پل 16 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0164 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS273001R0164
کلید مينياتوری سه پل 16 آمپر ABB قدرت قطع 10 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر ABB با کد فنی 2CDS273001R0164 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. م..
برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0254
کلید مينياتوری سه پل 25 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0254 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS273001R0254
کلید مينياتوری سه پل 25 آمپر ABB قدرت قطع 10 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر ABB با کد فنی 2CDS273001R0254 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. م..
برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0324
کلید مينياتوری سه پل 32 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0324 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS273001R0324
کلید مينياتوری سه پل 32 آمپر ABB قدرت قطع 10 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر ABB با کد فنی 2CDS273001R0324 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. م..
برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0404
کلید مينياتوری سه پل 40 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0404 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS273001R0404
کلید مينياتوری سه پل 40 آمپر ABB قدرت قطع 10 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر ABB با کد فنی 2CDS273001R0404 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. م..
برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0504
کلید مينياتوری سه پل 50 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0504 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS253001R0634
کلید مينياتوری سه پل 63 آمپر ABB قدرت قطع 6 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر ABB با کد فنی 2CDS253001R0634 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. مک..
برند: ABB کد فنی: 2CDS273001R0634
کلید مينياتوری سه پل 63 آمپر ABB قدرت قطع 10 کیلو آمپرکلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر ABB با کد فنی 2CDS273001R0634 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. این کلید مینیاتوری دارای دو نوع مکانیسم تریپ است. م..
نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید مینیاتوری ABB برای حفاظت اتصال کوتاه در مداراهای الکتریکی به کار می رود. هنگامی که جریان بیش از حد مجاز باشد کلید مینیاتوری مدار را قطع می کند. کلید مینیاتوری ABB با قدرت قطع های 6 کیلو آمپر، 10 کیلو آمپر و 16 کیلو آمپر تولید و عرضه می شود. کلید مینیاتوری ABB تیپ C کاربرد صنعتی و ساختمانی دارد و برای راه اندازی مدارات موتوری یا مدارات با خاصیت سلفی استفاده می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email