کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر الکتریک

کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر الکتریک

کلید یا فیوز مینیاتوری وسیله ای برای حفاظت مدارهای الکتریکی در برابر جریان اضافه بار یا جریان اتصال کوتاه هستند و برای جلوگیری از آسیب به مدار در صورت بروز جریانی بیش از جریان نامی قطع می شوند. عملکرد داخلی کلید مینیاتوری به دو قسمت تقسیم می شود. 

1) عملکرد بی متالی برای حفاظت از اضافه بار

2)عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه 

مزیت فیوزهای مینیاتوری در این است که فضای کمتری می گیرند. از این کلید ها در منازل نیز استفاده می َشود و قسمت های مختلف ساختمان از این طریق تغذیه می شوند تا اگر بخشی از ساختمان دچار مشکل شد جریان کل ساختمان قطع نشود. فیوزهای مینیاتوری در داخل جعبه تقسیمی که در هر واحد آپارتمانی وجود دارد قرار می گیرد.

کلید مینیاتوری سه پل برای جریان نامی 2 آمپر تا 63 آمپر طراحی شده است.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

کلید مينياتوری سه پل 2 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 2 آمپر24345 منحنی Bموارد استفاده:زمانیکه جریان های اتصال کوتاه ضعیف هستند...

135,000 تومان

کلید مينياتوری سه پل 4 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 4 آمپر24347 منحنی Cموارد استفاده:کابل هایی که بارهای معمولی را تغذیه می کن..

135,000 تومان

کلید مينياتوری سه پل 6 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 6 آمپر24348منحنی Dموارد استفاده:بار با جریان عمومی بالا(موتور و ترانسفورماتور)ا..

129,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 10 آمپر

کلید مينياتوری  سه پل 10 آمپر24349  بسته بندی کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریکنکته :..

129,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 16 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 16 آمپر24350   کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تیپ تقسیم می..

129,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 20 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 20 آمپر24351 کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تیپ تقسیم می شوند.C..

129,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 25 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 25 آمپر ، 24352کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تیپ تقسیم می..

129,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 32 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 32 آمپر24353 کلیدهای مینیاتوری اشنایدر الکتریک به چهار تیپ تقسیم می شوند.C..

135,000 تومان

کلید مينياتوری سه پل 40 آمپر

کلید مينياتوری  سه پل 40 آمپر24354 اشنایدر الکتریک کلیدهای مینیاتوری DC با تیپ C32H-DC نیز..

156,500 تومان

کلید مينياتوری سه پل 50 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 50 آمپر24355کلید مینیاتوری C60منحنی های B و C و D مطابق با استاندارد EN60898محد..

202,000 تومان

کلید مينياتوری سه پل 63 آمپر

کلید مينياتوری سه پل 63 آمپر24356 کلید مینیاتوری C60منحنی های B , C, D, K , Z , MA مطابق با اس..

229,000 تومان

کلید مینیاتوری, فیوز مينياتوری, کلید مینیاتوری سه پل اشنایدر الکتریک