کلید مينياتوری دورمن اسمیت

کلید مينياتوری دورمن اسمیت

کلید مینیاتوری دورمن اسمیت یک کلید حفاظتی است که در مدارات و تجهیزات الکتریکی به منظور قطع جریان اتصال کوتاه یا جریان های بالا استفاده می شود یعنی زمانی که جریان بیشتر از حد مجاز از مدار عبور ‌کند مدار را قطع می نماید تا به دیگر تجهیزات آسیبی نرسد.

کلید مینیاتوری دورمن اسمیت در دو نوع B و C با کاربرد روشنایی و موتوری و در رنج جریان 10 تا 63 آمپر به صورت تک پل، دوپل و سه پل عرضه می شود.