محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

محافظ جان اشنایدر کلیدی است که در صورت شناسایی جریانی نشتی توسط بدن انسان یا تجهیزات، مدار الکتریکی را قطع می کند. محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک از 25 آمپر تا 63 آمپر با حساسیت 30 و 300 میلی آمپر تولید می شود.

نمونه 30 میلی آمپر برای حفاظت انسان در برابر تماس مستقیم با قطعات الکتریکی ساخته می شود و نمونه 300 میلی آمپر برای حفاظت تجهیزات در برابر خطر آتش سوزی به کار می رود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: