محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک

محافظ جان اشنایدر الکتریک کلیدی است که در صورت شناسایی جریانی نشتی توسط بدن انسان یا تجهیزات، مدار الکتریکی را قطع می کند. محافظ جان دوپل اشنایدر الکتریک از 25 تا 63 آمپر با حساسیت 30 و 300 میلی آمپر تولید می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

حفاظت جان 25 آمپر دو پل 30 میلی آمپر

حفاظت جان 25 آمپر دو پل 30 میلی آمپرM9R11225کاتالوگ کالا خطرات استفاده غیراصولی از برق عبارتند ..

تماس بگیرید

محافظ جان دو پل, محافظ جان دو پل اشنایدر الکتریک, محافظ جان