کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک برای حفاظت، قطع و وصل مدار الکتریکی استفاده می شود که بخش حفاظتی آن در دو نوع حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است. کلید اتوماتیک چهار پل می تواند علاوه بر حفاظت سه پل، حفاظت از پل چهارم یا نول را هم نظارت کند. توسط این کلید می توان حفاظت نشتی زمین را همراه با رله ارت فالت و ترانس CT ایجاد نمود. کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NSX160 رنج 125 آمپر تا 160 آمپر را پشتیبانی می کند.


نمایش:
مرتب کردن براساس: