کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NS

کلید اتوماتیک چهار پل اشنایدر الکتریک سری NS

کلید اتوماتیک چهار پل NS اشنایدر الکتریک رنج جریان 800 تا 1250 آمپر را با قدرت قطع 50 کیلو آمپر در سری N و 70 کیلو آمپر را در سری H پشتیبانی می کند. با توجه به اینکه کلید اتوماتیک می تواند جریان اتصال کوتاه خیلی بالا را تحمل کند به آن کلید قدرت هم می گویند. در کلید اتوماتیک چهار پل امکان حفاظت از نول هم وجود دارد که این حفاظت در برخی از مدارهای الکتریکی اهمیت دارد. حفاظت نول در نمونه های فوق قابل تنظیم بوده و به سه حالت نول کامل حفاظت شده، نول با 1/2 حفاظت کامل و نول بدون حفاظت وجود دارد که توسط یک ولوم انجام می گیرد.

گفتنی است کلیدهای اتوماتیک سری NS اشنایدر از نوع میکرولوژیک دار بوده و توانایی حفاظت های گوناگون و اندازه گیری پارامترهای مختلف از جمله ولتاژ پایه ها، جریان، توان، توان ظاهری، هارمونیک ها و ... را دارند.


نمایش:
مرتب کردن براساس: