الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16B3TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16B3TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16B3TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
6,290,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430311
کلید اتوماتیک 125 آمپر سه پل 25kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار، از مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. این عوامل می توانند آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات بزنند، بنابراین باید در کم ترین زمان ممکن برق قطع شود تا از تجهیزات محافظت شود. صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، ص..
6,290,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F3TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F3TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16F3TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
6,290,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430631
کلید اتوماتیک 125 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، از جمله مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند که می توانند آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات بزنند، از این رو باید در حداقل زمان ممکن برق قطع شود تا از تجهیزات الکتریکی حفاظت شود. از کلید اتوماتیک در صنعت هایی مانند نفت و..
6,290,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16N3TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16N3TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16N3TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430841
کلید اتوماتیک 125 آمپر سه پل 50kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار از مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی هستند. این عوامل خطا می توانند آسیب های شدیدی به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. بنابراین باید در کم ترین زمان ممکن با قطع کردن برق از تجهیزات محافظت شود. کلید اتوماتیک اشنایدر با قطع سریع..
8,190,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16H3TM125
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16H3TM125 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16H3TM125 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430671
کلید اتوماتیک 125 آمپر سه پل 70kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار، از مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی هستند که ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات در برابر این دو عامل استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر عمدتا ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430830
کلید اتوماتیک 150 آمپر سه پل 36kA اشنایدر با حفاظت مغناطیسییکی از مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه است که می تواند باعث وارد آمدن خسارت های سنگینی به تجهیزات الکتریکی شود. برای حفاظت از این تجهیزات باید از کلید اتوماتیک استفاده شود تا با قطع سریع برق مانع از انتشار خط در سیس..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430834
کلید اتوماتیک 150 آمپر سه پل 70kA اشنایدر با حفاظت مغناطیسییکی از انواع خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه است. اگر از تجهیزات الکتریکی در برابر این خطا محافظت نشود، خسارت های جبران ناپذیری به آن ها وارد می شود. کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر عمدتا در صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم توزیع..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16B3TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16B3TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16B3TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
6,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430310
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 25kA اشنایدردو عامل اتصال کوتاه و اضافه بار سبب خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. بنابراین باید با استفاده از کلید اتوماتیک از تجهیزات در برابر این دو خطا محافظت کرد. کلید کمپکت با قطع سریع برق از آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری می کند. از کلید اتوماتیک در سیستم های ..
6,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16F3TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16F3TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16F3TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
6,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430630
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو عامل اضافه بار و اتصال کوتاه منجر به بروز خطا در سیستم های الکتریکی می شوند. از کلید اتوماتیک برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا استفاده می شود. کلید MCCB با قطع به موقع برق از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی جلوگیری می کند. از کلید کمپکت د..
6,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430770
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 36kA میکرولوژیک 2.2 اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار، مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. از کلید اتوماتیک به منظور حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا استفاده می شود. سیستم های توزیع، صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، حفاظت از موتورها و ...، مهم تری..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16N3TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16N3TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16N3TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
8,210,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430840
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 50kA اشنایدردو عامل اتصال کوتاه و اضافه بار، مهم ترین عوامل خطا در سیستم های الکتریکی هستند. به منظور محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا باید از کلید اتوماتیک استفاده شود. کلید اتوماتیک می تواند با قطع سریع برق مانع از آسیب تجهیزات شود. سیستم های توز..
7,930,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430775
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 50kA میکرولوژیک 2.2 اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه، از جمله مهم ترین عامل های خطا در سیستم الکتریکی است. برای محفاظت از تجهیزات موجود در سیستم الکتریکی از کلید اتوماتیک استفاده می شود. کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در صنایع نفت و گاز، سیستم توزیع، حفاظت از موتورها و ...
13,400,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C16H3TM160
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C16H3TM160 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C16H3TM160 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX160H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV430670
کلید اتوماتیک 160 آمپر سه پل 70kA اشنایدردو عامل مهمی که منجر به بروز خطا در سیستم های الکتریکی می شوند؛ اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. برای حفاظت از سیستم الکتریکی در برابر این دو خطا باید از کلید اتوماتیک استفاده شود. کلید کمپکت که در سیستم های توزیع، حفاظت از موتورها، صنایع دریایی و ... به کا..
نمايش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یکی از پرکاربردترین ادوات قطع و وصل مدار الکتریکی است که در دو نوع حرارتی - مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوجیک) طراحی و تولید شده است. کلید اتوماتیک می تواند در سه حالت قطع، وصل و تریپ قرار گیرد. به این نمونه کلیدها تجهیزات جانبی نظیر رله آندر ولتاژ یا رله شنت، دسته گردان و مکانیزم موتوری می تواند اضافه شود.
کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر سری NSX160 رنج جریان نامی 125 آمپر، 150 آمپر و 160 آمپر با قدرت قطع های 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر را پشتیبانی می کند. در کلیدهای اتوماتیک با حفاظت TM-D یا حرارتی - مغناطیسی، حفاظت اتصال کوتاه به صورت یک مقدار ثابت در کارخانه تنظیم شده است و تنها حفاظت اضافه بار را می توان تغییر داد.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

در شرایط اتصال کوتاه، جریان بسیار بزرگی از سیستم عبور می کند که سبب آسیب دیدن تمام تجهیزات می شود. بنابراین باید بدون تاخیر و فوری برق قطع شود. حفاظت مغناطیسی یا MA یکی از واحدهای تریپ کلید اتوماتیک است که برای حفاظت از موتورها مورد استفاده قرار می گیرد. در این واحد یک سیم پیچ با هسته ی متحرک قرار دارد که در حالت عادی میدان مغناطیسی آن با میدان مغناطیسی القایی جریان عبوری از کلید برابر است. اما با وقوع اتصال کوتاه میدان مغناطیسی ناشی از جریان عبوری به شدت افزایش می یابد و سبب حرکت هسته سیم پیچ و برخورد به میله ی تریپ می شود. بنابراین بدون هیچ تاخیری برق قطع می شود. واحد تریپ MA تنها در کمپکت های سری NSX100 ، NSX160 وNSX250 موجود است و بر روی آن ها یک پیچ برای تنظیم lm وجود دارد.

از کلید اتوماتیک در مواردی مانند حفاظت از ژنراتورها (جریان خروجی ژنراتورها اغلب چند صد آمپر است و MCCB هایی که نرخ جریان متناسب با این ژنراتورها دارند حفاظت مورد نیاز را برای این ژنراتورها فراهم می کنند)، حفاظت از فیدرهای توزیع (مدار فیدرهای توزیع جریان برق و تغذیه تابلو متحمل جریان بالایی هستند و ممکن است مدارها گسترش یافته و مدار دیگری هم اضافه شود که به تنظیمات تریپ نیاز پیدا کند. به همین دلیل باید از کلیدهای اتوماتیک کمپکت استفاده کرد.)، ماشین های جوشکاری (گاهی دستگاه های جوشکاری، جریان های بسیار زیادی می کشند که قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری پاسخ گوی مدار این دستگاه ها نیست؛ بنابراین نیاز به کلیدهای MCCB است)، حفاظت از بانک های خازنی (بانک های خازنی به منظور اصلاح ضریب توان در سیستم های الکتریکی صنایع استفاده می شوند. به دلیل این که ممکن است بانک های خازنی جریان زیادی بکشند نیاز به حفاظت از طریق MCCB به منظور کاهش جریان یک ضرورت محسوب می شود)، صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی و ... استفاده می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email