کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX160

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یکی از پرکاربردترین ادوات قطع و وصل مدار الکتریکی است که در دو نوع حرارتی-مغناطیسی و الکترونیکی (میکرولوژیک) طراحی و تولید شده است. کلید اتوماتیک می تواند در سه حالت قطع، وصل و خطا قرار گیرد. به این نمونه کلیدها تجهیزات جانبی نظیر رله آندر ولتاژ یا رله شانت، دسته گردان و مکانیزم موتوری اضافه می شود.

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX160 رنج 125 آمپر، 150 آمپر و  160 آمپر را پشتیبانی می کند. در این سری کلیدها همچنین سری NSX100، حفاظت اتصال کوتاه به صورت یک مقدار فیکس در کارخانه تنظیم شده است و تنها حفاظت اضافه بار قابل تغییر است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: