الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX630

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432950
مشخصات کلید اتوماتیک اشنایدر با کد فنی LV432950کلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی LV432950 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک NSX630H برابر با 70 کیلوآمپر در فرکانس 50/60..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C63F32D630
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C63F32D630 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C63F32D630 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX630F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
29,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432876
کلید اتوماتیک 630 آمپر سه پل 36kA میکرولوژیک 2.3 اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه را می توان به عنوان عامل های خطا در سیستم های الکتریکی نام برد. اگر از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو عامل حفاظت نشود، آسیب های جبران ناپذیری به آن ها وارد می شود. از کلید اتوماتیک برای محافظت از تجهیزات در سیستم ه..
29,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432878
کلید اتوماتیک 630 آمپر سه پل 36kA میکرولوژیک 5.3A اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه را می توان به عنوان عامل های خطا در سیستم الکتریکی نام برد. این عوامل خطا می توانند خسارت های سنگینی را به تجهیزات الکتریکی وارد کنند، بنابراین باید با نصب کلید اتوماتیک در بالا دست این تجهیزات از آن ها محافظت کرد. ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C63N32D630
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C63N32D630 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C63N32D630 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX630N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
45,900,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432893
کلید اتوماتیک 630 آمپر سه پل 50kA میکرولوژیک 2.3 اشنایدراز عوامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی می توان به اتصال کوتاه و اضافه بار اشاره کرد. این دو عامل می توانند آسیب های جبران ناپذیری را به تجهیزات الکتریکی وارد کنند بنابراین باید از کلید اتوماتیک جهت حفاظت استفاده کرد. کاربرد کلید اتوماتیک عم..
47,700,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432899
کلید اتوماتیک 630 آمپر سه پل 50kA میکرولوژیک 5.3A اشنایدردر سیستم های الکتریکی دو خطای مهم با نام های اتصال کوتاه و اضافه بار وجود دارد که می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به تجهیزات وارد کنند. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی از کلید اتوماتیک در بالا دست این تجهیزات استفاده شود. کاربرد ک..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C63H32D630
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C63H32D630 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C63H32D630 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX630H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV432895
کلید اتوماتیک 630 آمپر سه پل 70kA میکرولوژیک 2.3 اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه را می توان به عنوان دو عامل مهم خطا در سیستم های الکتریکی شناخت که می توانند صدمات سنگینی را به تجهیزات الکتریکی وارد کنند. برای حفاظت از این تجهیزات باید یک کلید اتوماتیک در بالا دست تجهیزات نصب شود تا با قطع به موق..
52,800,000 تومان
نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک کمپکت سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX630 رنج جریان 630 آمپر را با قدرت قطع های 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر پشتیبانی می کند.

در کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر که حفاظت TM-D (حفاظت حرارتی - مغناطیسی) دارد، حفاظت اضافه بار از طریق بی متال از 0.7 تا 1 برابر جریان نامی قابل تنظیم است و از سیم پیچ مغناطیسی هم جهت حفاظت اتصال کوتاه استفاده می شود که مقدار ثابتی دارد.

در کلید اتوماتیک سری NSX630 اشنایدر حفاظت حرارتی - مغناطیسی وجود ندارد بلکه از حفاظت الکترونیکی برای محافظت از تجهیزات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده می شود. متناسب با نوع میکرولوژیک حفاظت کوتاه مدت، حفاظت طولانی مدت، حفاظت آنی، تاخیر حفاظت کوتاه مدت و تاخیر حفاظت طولانی مدت ثابت یا قابل تغییر هستند.

ویدیو های مرتبط

 

سوال های پرتکرار

نام گذاری میکرولوجیک ها از قاعده ی خاصی پیروی می کند. برای مثال میکرولوژیک 6.3E-M را در نظر بگیرد. عدد اول (6) مربوط به نوع حفاظت است؛ 1: حفاظت I و 2: حفاظت LS0I و 3: حفاظت LS0IR و 4: حفاظت LSI و 5: حفاظت LSIG. عدد دوم (3) مربوط به سری کلید اتوماتیک است؛ 2: NSX100 تا NSX250 و 3: NSX400 و NSX630. حرف اول (E) مربوط به اندازه گیری است؛ A: آمپرمتر و E: انرژی است. حرف دوم (M) مربوط به کاربرد کلید اتوماتیک است؛ G: ژنراتور، AB: توزیع عمومی و M: موتوری و اگر چیزی نوشته نشده باشد در سیستم های توزیعی کاربرد دارد. برای مثال دیگر میکرولوژیک 1.3 را در نظر بگیرید که از نام آن مشخص می شود که حفاظت I یا آنی دارد. این میکرولوجیک در کلیدهای اتوماتیک سری NSX400 و NSX630 موجود است و در سیستم های توزیعی کاربرد دارد.

میکرولوجیک 5، یکی از واحدهای حفاظت کلید اتوماتیک در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه است. نمونه ای از این میکرولوجیک، میکرولوجیک 5.3A است که حفاظت LSI دارد، به این معنا که اگر جریانی اضافه تر از جریان نامی قابل تنظیم وارد کلید شود، حفاظت طولانی مدت فعال می شود و اگر اتصال کوتاهی رخ دهد که جریان آن از lsd قابل تنظیم کلید بیش تر باشد، حفاظت کوتاه مدت فعال می شود و اگر جریان ناشی از اتصال کوتاه از li بیش تر شود حفاظت آنی فعال می شود. این میکرولوجیک تنها در کلیدهای کمپکت NSX400 و NSX630 وجود دارد و اندازه گیری آن ها با آمپر متر است. همچنین کاربرد این میکرولوجیک در سیستم های توزیعی است و به این ترتیب کلید اتوماتیک از سیستم الکتریکی در برابر آسیب محافظت می کند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email