الیکا الکتریک
سبد خرید

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX100

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429557
کلید اتوماتیک اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عامل مهم خطا، همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک برای محفاظت از تجهیزات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در صنایعی مانند نفت و گاز، دریایی، سیستم های توزیعی و ... استفاده می شود.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV4295..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429637
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، حفاظت از ژ..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10N3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
7,860,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429847
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 50kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عاملی هستند که همواره سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. برای محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو عامل از کلید اتوماتیک استفاده می شود. بیش ترین کاربرد کلیدهای کمپکت در صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی و سیستم ..
7,860,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H3TM016
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H3TM016 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10H3TM016 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
7,550,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429677
کلید اتوماتیک 16 آمپر سه پل 70kA اشنایدراتصال کوتاه و اضافه بار به عنوان دو عاملی که همواره تجهیزات الکتریکی را تهدید می کنند، شناخته می شوند. برای حفاظت از سیستم الکتریکی در مقابل این دو خطا از کلید اتوماتیک استفاده می شود. مهم ترین کاربرد کلید اتوماتیک در صنعت نفت و گاز، صنعت دریایی، سیستم ها..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429556
کلید اتوماتیک اشنایدرکلید اتوماتیک یا کمپکت که به آن MCCB‌ که مخفف Molded Case Circuit Breaker است، می‌گویند،‌ در واقع تجهیزی برای قطع و وصل جریان و ولتاژ برق به صورت ایمن می‌باشد.مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت LV429556 اشنایدراین کلید اتوماتیک، یک قطع کننده..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429636
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 36kA اشنایدراضافه بار و اتصال کوتاه به عنوان دو عامل مهم خطا، سیستم های الکتریکی را تهدید می کنند. از کلید اتوماتیک اشنایدر برای حفاظت کردن از تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در مواردی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع دریایی، سیستم های توزیع، ح..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10N3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10N3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10N3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100N برابر با 50 کیلوآمپر در ف..
7,860,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429846
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 50kA اشنایدراز مهم ترین عوامل خطا در تجهیزات الکتریکی، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند که خسارت های جبران ناپذیری به سیستم الکتریکی وارد می کنند. از کلید اتوماتیک به منظور محافظت از تجهیزات الکتریکی در برابر این عوامل خطا استفاده می شود.کاربرد کلید اتوماتیک اشنایدر در ..
7,860,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10H3TM025
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10H3TM025 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10H3TM025 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100H برابر با 70 کیلوآمپر در ف..
9,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429676
کلید اتوماتیک 25 آمپر سه پل 70kA اشنایدراز جمله مهم ترین عامل های خطا در سیستم های الکتریکی، اتصال کوتاه و اضافه بار هستند. این عوامل، خسارت های جبران ناپذیری به تجهیزات الکتریکی وارد می کنند. از کلید اتوماتیک برای حفاظت از تجهیزات در برابر این دو عامل خطا استفاده می شود. صنعت نفت و گاز، س..
9,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10B3TM032
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10B3TM032 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10B3TM032 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100B برابر با 25 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429555
کلید کامپکترایج‌ترین کلید اتوماتیک در صنعت برق با رنج جریانی از 16 آمپر تا 1600 آمپر است. که در ساده ترین نوع آن، حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه با مکانیزم های حرارتی و مغناطیسی دیده شده است. در تولیدات شرکت‌های مختلف با توجه به نیازهای مشتری برای هر کلید کمپکت با رنج جریان مشخص، مقدا..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: C10F3TM032
مشخصات کلید اتوماتیک کمپکت C10F3TM032 اشنایدرکلید اتوماتیک 3 پل اشنایدر با حفاظت 3 پل و کد فنی C10F3TM032 یک تجهیز حفاظتی است که جریان ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه را تشخیص داده و مدار الکتریکی را قطع می‌کند. قدرت قطع (Icu) کلید اتوماتیک کمپکت NSX100F برابر با 36 کیلوآمپر در ف..
4,630,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: LV429635
کلید اتوماتیک 32 آمپر سه پل 36kA اشنایدردو خطا که منجر به آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی می شوند، اضافه بار و اتصال کوتاه هستند. کلید کمپکت در صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز، سیستم های توزیع، حفاظت از ژنراتورها و .... برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی بیش ترین کاربرد را دارد.مشخصات کلید اتوماتیک کم..
4,630,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 67 (4 صفحه)
نقد و بررسی

کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک یا کلید اتوماتیک کمپکت می تواند جریان ناشی از اضافه بار و اتصال کوتاه را تشخیص دهد و با قطع جریان برق از تجهیزات الکتریکی در برابر این دو خطا محافظت کند.

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX100 که از 16 آمپر تا 100 آمپر در قدرت قطع های 25 کیلو آمپر، 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر تولید می شود، بیشترین مصرف را در بین کلیدهای اتوماتیک دارد و با توجه به کیفیت ساخت آن، پیشنهاد مناسبی برای طراحی تابلوهای برق صنعتی خواهد بود.

کلیدهای اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک با توجه به توانایی تنظیم اضافه بار (از 0.7 تا 1 برابر جریان نامی) و سرعت سوئیچ زنی بالا، می تواند در ورودی تابلوهای برق و ورودی برق ساختمان (بعد از کنتور) نصب شود.

ویدیو های مرتبط

 

 

سوال های پرتکرار

یکی از انواع واحدهای تریپ در کلید اتوماتیک اشنایدر، حرارتی - مغناطیسی است. در این واحد اگر جریانی بیشتر از جریان نامی وارد سیستم شود، بی متال که دو فلز متصل شده به هم با ضریب دمایی متفاوت است، گرم شده و بعد از تاخیر زمانی غیر قابل تنظیم، خم می شود و برق را قطع می کند. جریان نامی در واحد TM-D قابل تنظیم است و از طریق پیچ های نصب شده بر روی کلید اتوماتیک می توان آن را تنظیم کرد. اما اگر سیستم دچار خطای اتصال کوتاه شود باید فورا فرمان قطع دهد و اگر تاخیری داشته باشد ممکن است سبب آسیب های جبران ناپذیری به سیستم شود. شیوه ی حفاظت کلید اتوماتیک در شرایط اتصال کوتاه، حفاظت مغناطیسی است که در این واحد تریپ، قابل تنظیم نیست و با رسیدن جریان به این مقدار ثابت، برق قطع خواهد شد.

مشخصات نوشته شده بر روی پلاک کلید اتوماتیک به شما کمک می کند کلید مناسب نیاز خود انتخاب کنید. تعداد پل کلید را تعیین کنید. جریان نامی (ln) و ولتاژ عملکردی (Ue)؛ بیش ترین جریان و ولتاژی هستند که کلید می تواند در آن به خوبی کار کند. قدرت قطع سرویس (Ics)؛ بیش ترین جریانی که کلید در شرایط اتصال کوتاه می تواند آن را قطع کند و مجددا به کار خود ادامه دهد. قدرت قطع قطع نهایی (Icu)؛ بیش ترین جریانی که کلید در صورت وقوع اتصال کوتاه می تواند برق را قطع کند اما خودِ کلید دچار آسیب می شود و دیگر نمی توان از آن استفاده کرد. فرکانس کاری؛ اکثر کلیدهای اتوماتیک برای فرکانس های 50 یا 60 هرتز کالیبره می شوند و نمی توان از آن ها برای فرکانس های دیگری استفاده کرد. ولتاژ لحظه ای (Uimp)؛ بیش ترین ولتاژی که کلید به صورت لحظه ای می تواند تحمل کند و آسیب نبیند. ولتاژ عایق بندی (Ui)؛ بیش ترین ولتاژ قابل تحمل کلید در شرایط آزمایشگاهی است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email