کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX630

کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX630

کلید اتوماتیک کمپکت سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX630 رنج جریان 630 آمپر را با قدرت قطع های 36 کیلو آمپر، 50 کیلو آمپر و 70 کیلو آمپر پشتیبانی می کند.

در کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر حفاظت TM-D (حفاظت حرارتی یا اضافه بار) از طریق بی متال، برای جریان از 0.7 تا 1 برابر جریان نامی قابل تنظیم است.

حفاظت اتصال کوتاه که توسط سیم پیچ مغناطیسی کلید عمل می کند، در کلید اتوماتیک سری 100 آمپر و 016 آمپر تنظیم نمی شود و ثابت است و در کلید اتوماتیک 200 آمپر تا 250 آمپر از 5 تا 10 برابر جریان نامی قابل تنظیم است. البته در کلید اتوماتیک 400 آمپر و کلید اتوماتیک 630 آمپر از حفاظت الکترونیکی (میکرولوجیک) استفاده شده است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: