کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک سری NW

کلید هوایی چهار پل اشنایدر الکتریک سری NW

کلید هوایی اشنایدر از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تاخیری و اتصال به زمین حفاظت می کند. اين كليد در تابلو برق بنام كليد اصلي، كليد كل، كليد اتوماتيك هوایی هم ناميده مي شود با تنظیم رله های كليد هوایی مي توان حفاظت پایه و سلکتیو مناسبي از مدار به عمل آورد. کلید هوایی چهار پل سری NW با سه قدرت قطع ۴۲ کیلوآمپرN1 ، قدرت قطع ۶۵ کیلوآمپر H1 و قدرت قطع ۱۰۰ کیلوآمپر H2 و در محدودۀ جریان 800 تا 4000 آمپر موجود است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: