کلید هوایی سه پل اشنایدر الکتریک

کلید هوایی سه پل اشنایدر الکتریک

کلید هوایی اشنایدر برای منظور حفاظت مدارات در برابر اضلفه بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری استفاده می شود. در واقع کلید هوایی نوعی از کلید اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپراژ بالا کاربرد دارد. کلید هوایی اشنایدر در دو سریNT  وNW  تولید می شود و سری NT با قدرت قطع 42 و 50 کیلو آمپر و سری NW با قدرت قطع 42، 65 و 100 کیلو آمپر عرضه می شود.