کلید هوایی سه پل ABB

 کلید هوایی سه پل ABB

كليد هوایی سه پل  ABBدر شرايطی که ولتاژ و جريان نامی مدار مشخص است، بکار می رود با تنظیم كليد اتوماتيك هوایی مي توان حفاظت های پایه و سلکتیو مناسبي در مدار داشت. این كليد می تواند در صورت وجود اضافه بار و اتصال كوتاه مدار الکتریکی را قطع کند. از این كليد در تأسيسات روشنايي و برق صنعتي، حفاظت خطوط و ماشين آلات و در ثانويه ترانسفورماتورها استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: