فیوز کریر اشنایدر الکتریک

فیوز کریر اشنایدر الکتریک

فیوز کریر اشنایدر الکتریک یا سکسیونر فیوز برای حفاظت اتصال کوتاه فیدرها استفاده می شود کاربرد این قطعه هم به صورت پایه فیوز است و هم امکان کلید زنی را فراهم می کند و در انواع تک پل 25 آمپر و سه پل در رنج های ۳۲ آمپر، ۶۳ آمپر و ۱۰۰ آمپر تولید می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: