تايمر مولتی ولت 0.1 تا 10 ثانیه تأخیر در وصل

تايمر مولتی ولت 0.1 تا 10 ثانیه تأخیر در وصل

تايمر مولتی ولت 0.1 تا 10 ثانیه تأخیر در وصل

RE8TA11BUTQ


کاتالوگ 


نقش تایمر در مدار فرمان

یکی دﻳﮕﺮ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در صنعت مورد استفاده می شوند از ﻧﻮع ﺗﺎﺧﻴﺮي (On Delay) می باشند یعنی زمانی که بوبین آنها تحریک شود، زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ.

ﭘﺲ در ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در مدار فرمان وجود دارد که پس از رسیدن برق به بوبین تایمر در حالت تحریک باشد به همان حال باقی می مانند و با قطع تحریک به حالت اولیه برمی گردند. البته تایمرها در انواع مختلف از لحاظ تحریک (مغناطیسی، الکترونیکی و ...) و نحوۀ آرایش تیغه ها وجود دارند.


فنی
کد فنیRE8TA11BUTQ
نام اختصاریRE8
نوع ولتاژ24V AC/DC - 110... 240VAC
کاربرد محصولتایمر صنعتی
تنظیم زمان تاخیر0.1 ... 10 ثانیه
کنتاکت خروجی1C/O
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IPIP50

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط ایران در سریعترین زمان ممکن

  • تعداد بازدید: 1318
  • مدل کالا: RE8TA11BUTQ
  • موجودی: در انبار

برچسب ها: تايمر مولتی ولت 0.1 تا 10 ثانیه تأخیر در وصل, تایمر