تايمر مولتی ولت

تايمر مولتی ولت تایمر

تايمر مولتی ولت 0.1 ... 10 ثانیه ، 

RE8TA11BUTQ ، 


کاتالوگ ، یکی دﻳﮕﺮ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺎرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در صنعت مورد استفاده می شوند از ﻧﻮع ﺗﺎﺧﻴﺮي (On Delay) می باشند یعنی زمانی که بوبین آنها تحریک شود، زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ. ﭘﺲ در ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در مدار فرمان وجود دارد که پس از رسیدن برق به بوبین تایمر در حالت تحریک باشد به همان حال باقی می مانند و با قطع تحریک به حالت اولیه برمی گردند. البته تایمرها در انواع مختلف از لحاظ تحریک (مغناطیسی، الکترونیکی و ...) و نحوۀ آرایش تیغه ها وجود دارند.


فنی
کد فنی RE8TA11BUTQ
نام اختصاری RE8
نوع ولتاژ 24V AC/DC - 110... 240VAC
کاربرد محصول تایمر صنعتی
تنظیم زمان تاخیر 0.1 ... 10 ثانیه
کنتاکت خروجی 1C/O
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP50

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط ایران در سریعترین زمان ممکن

  • تعداد بازدید: 1084
  • مدل کالا: RE8TA11BUTQ
  • موجودی: در انبار
  • 1,740,000 تومان
  • قیمت بدون مالیات: 1,740,000 تومان

برچسب ها: تايمر مولتی ولت