الیکا الکتریک
سبد خرید

چراغ سیگنال فلزی

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BV63
لامپ سیگناللامپ سیگنال (خبر) لامپ کوچکی است با قدرت خیلی کم (1.5 تا 5 وات) برای نشان دادن عبور جریان و یا کار مدار مصرف کننده که در مدارهای فرمان و قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.هر لامپ سیگنال دارای پایه (سرپیچ) ویژه خود است که دارای شیشه (طلق) در رنگ های مختلف (معمولاً در پنج رنگ قرمز، سب..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BV65
لامپ سیگنالچراغ سیگنال اشنایدر تجهیزی جهت نشان دادن وجود ولتاژ در مدار است. رنج ولتاژ نامی لامپ سیگنال های اشنایدر دربازۀ 24 تا 230 ولت و قابل استفاده درجریان های AC و DC است...
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BVB1
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻨﺪه ﻳﺎ چراغ ﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل در ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌتی و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر میروند. ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد و می تواند روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و ... را نشان دهد.چراغ های مورد استفاده در مدار فرمان، یک چراغ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BVB3
لامپ سیگنال:   لامپ سیگنال برای نشان دادن قطع و یا وصل مدار به کار می رود. این لامپ هم در مدار قدرت و هم در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گیرد. لامپ سیگنال با ولتاژهای 380، 220، 110، 36، 24، 12 و 6 ... ساخته می شوند. کاربرد چراغ سیگنال در مدار فرمان و قدرت در مدار ق..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BVM3
   برای نشان دادن حالت وصل یا قطع مدار از چراغ سیگنال استفاده می شود به طوری که در حالت وصل مدار، لامپ باید روشن و در حالت قطع مدار، خاموش باشد.   برای افزایش عمر لامپ می توان از لامپ با ولتاژ نامی بیشتر از ولتاژ تغذیه لامپ استفاده کرد.الف) لامپ سیگنال در مدار فرمان&n..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: XB4BVM4
لامپ سیگنال یا لامپ خبر:   برای نشان دادن حالت وصل یا قطع یک مدار از چراغ سیگنال استفاده می شود. برای افزایش عمر لامپ می توان لامپی را انتخاب نمود، که ولتاژ نامی آن بیشتر از ولتاژ تغذیه لامپ باشد. گاهی از لامپ های با ولتاژ و قدرت کم مانند لامپ های رشته ای 6، 12، 24 ولت و 2 تا 4 وات نیز..
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)
سوال های پرتکرار

رنج ولتاژ نامی لامپ سیگنال های فلزی اشنایدر در بازۀ 24 تا 230 ولت است که در جریان های AC و DC استفاده می شوند. منظور از ولتاژی که در کاتالوگ چراغ سیگنال ذکر شده، در واقع ولتاژ تغذیه چراغ هست. مثلاً وقتی تغذیه چراغ سیگنال 220V باشد، چراغ روشن می شود. چراغ سیگنال ها فقط برای نمایش شرایط و وضعیت مدار استفاده می شوند و نمی توان از آن ها در کاربردهای دیگر استفاده کرد.

می توان برای جایگزینی LED داخلی چراغ سیگنال های اشنایدر از لامپ های LED با ولتاژ 24 ولت AC و DC سفید رنگ که با استاندارد BA9s تولید می شوند، استفاده کرد. با قرار دادن این لامپ های LED سفید رنگ در هر چراغ سیگنال، الزاماً نور خروجی به رنگ سفید دیده نمی شود و بسته به رنگ شیشه چراغ سیگنال، نور خروجی به رنگ شیشه آن دیده می شود. بنابراین می توان لامپ سفید رنگ را با خیال آسوده خرید کرد و رنگ دلخواه خود را در تابلو برق به دست آورد. زیرا لامپ ها با رنگ قرمز و سبز و آبی و حتی زرد هم تولید نمی شوند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email