محصولات کنترل و اتوماسیون صنعتی اشنایدر الکتریک

محصولات کنترل  و اتوماسیون صنعتی اشنایدر الکتریک

بسترهای اجرایی کنترل صنعتی ، 

  انواع کنترل کننده ها و از آن جمله PLC ها و سیستم های کنترل توزیع شده DCS که پیکربندی مفیدی را برای کنترل فرایند سیستم های بزرگ و پیچیده فراهم می سازند و شبکه های ارتباط صنعتی فیلدباس برای انواع ارتباط کنترل کننده ها و تجهیزات ابزار دقیق جزء این بسترهای اجرایی می باشند. از طرف دیگر با توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی میکروپروسسورها، سنسورها و سایر تجهیزات مرتبط و نیز قابلیت ها و توانمندی های تجهیزات فیلدباس و PLC، این سیستم ها از برخی جنبه ها به سیستم های DCS نزدیک می شوند. با این حال به طور خلاصه می توان گفت که برای فرایندهای بزرگ و پیچیده که نیاز به تکنیک های مختلف کنترل دارند، سیستم های DCS مناسب ترین سیستم ها می باشند. سیستم های فیلدباس نیز به عنوان سیستم های با قابلیت های ساده تر و در عین حال عملکرد گسترده تر میدانی، مفید هستند در حالیکه سیستم های PLC در فرایندهای به نسبت ساده تر که نیاز به کنترل ترتیبی بیشتری دارند متداول تر هستند. البته لازم به ذکر است که در ساده ترین شکل، معمولاً جعبه های کنترل کننده PID نیز به صورت آماده در صنعت وجود داشته و در برخی فرآیندها مورد استفاده قرار می گیرند. برای این گونه کنترل کننده ها تنها کافیست روش های تنظیم کنترل PID اعمال شود.