محافظ جان چهار پل دورمن اسمیت

محافظ جان چهار پل دورمن اسمیت

کلید محافظ جان چهار پل دورمن اسمیت، به منظور تشخیص نشتی جریان در مدار و قطع مدارهای آسیب دیده برای جلوگیری از هر گونه برق گرفتگی و خطرات ناشی از آن طراحی شده است.

کلید حفاظت جان دورمن اسمیت، طبق آخرین استانداردهای بین المللی طراحی شده و دارای کیفیت بسیار خوب، عملکرد دقیق و مقرون به صرفه است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: