ماژول ارتباطی اشنایدر الکتریک

ماژول ارتباطی اشنایدر الکتریک

ماژول یا واسط ورودی خروجی به منظور ایزوله کردن سیگنال ورودی و خروجی، تبدیل سیگنال برای  DCSها و  PLCها، تبدیل سیگنال ولتاژ به جریان ۰~۲۰ میلی آمپر و برعکس، تقویت سیگنال ورودی، ایزوله نمودن مدار الکتریکی، توسعۀ رنج ورودی و خروجی ولتاز و جریان، اتصال تحریک کننده ها و سنسورها و ... استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: