الیکا الکتریک
سبد خرید

تجهیزات جانبی کلید هوایی اشنایدر

برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47894
موتور کلید هوایی اشنایدر سری NWموتور کلیدهوایی NW با ولتاژ 200 تا 240 ولت  ACو نام اختصاری MCH ازدیگر لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر بوده که به منظور کنترل کلید هوایی اشنایدر طراحی شده است. برخی از خصوصیات اصلی این محصول عبارتند از:نوع ولتاژ: 200 تا 240 ولت ACرنج سازگ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47396
موتور کلید هوایی فیکسموتور کلید هوایی فیکس NT با ولتاژ 200 تا 240 ولت  ACو نام اختصاری MCH ازدیگر لوازم جانبی کلیدهای هوایی بوده که به منظور کنترل کلید هوایی اشنایدر طراحی شده است. برخی از خصوصیات اصلی این محصول عبارتند از:نوع ولتاژ: 200 تا 240 ولت ACرنج سازگاری: Masterpact و Master..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33187
موتور کلید هواییموتور کلید هوایی از سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی سری NT است به منظور کنترل کلیدهای هوایی اشنایدر به کار می روند. این موتور کلید هوایی اشنایدر با نام اختصاری MCH نیز شناخته شده است که دارای خصوصیات فنی زیر است: نوع ولتاژ: 100 تا 125 ولتDCرنج سازگاری: Master..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47890
موتور کلید هواییموتور کلید هوایی فیکس از سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی اشنایدر سری NW است به منظور کنترل کلیدهای هوایی اشنایدر به کار می روند. این موتور کلید هوایی با نام اختصاری MCH نیز شناخته شده است که دارای خصوصیات فنی زیر می باشد: نوع ولتاژ: 100 تا 125 ولت DCرنج سازگاری: M..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47392
موتور کلید هوایی فیکسموتور کلید هوایی فیکس از سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی اشنایدر سری NT است به منظور کنترل کلیدهای هوایی اشنایدر به کار می روند. این موتور کلید هوایی با نام اختصاری MCH نیز شناخته شده است که دارای خصوصیات فنی زیر است: نوع ولتاژ: 100 تا 130 ولت DCرنج سازگاری: ..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 48212
موتور کلید هوایی فیکس NWموتور کلید هوایی فیکس NW با نام اختصاری MCH و کد فنی48212 ، از دیگر لوازم جانبی کلیدهای هوایی بوده و مناسب رنج ولتاژ 200 تا 240 ولت AC است. به طور کلی کاربرد اصلی موتور کلید هوایی، کنترل این نوع کلیدها است...
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 48208
موتور کلید هوایی فیکسموتور کلید هوایی فیکس NW اشنایدر الکتریک از سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی اشنایدر به شمار می رود که مناسب ولتاژ 100 تا 130 ولت DC است. کاربرد عمدۀ موتور کلیدهوایی به منظور کنترل کلید هوایی اشنایدر است. این نوع موتور کلید هوایی با رنج سری Masterpact و Masterpact NW دارای..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47383
عملکرد رله آندر ولتاژ   این عملکرد، مدار قطع را از طریق دستور الکتریکی باز می کند. که شامل موارد زیر است:- یک رله شنت MX- یا یک رله آندر ولتاژ MN- یا یک رله آندر ولتاژ تأخیری MNR: MN+ واحد تأخیراین رله ها (دومین MX یا MN) نمی تواند توسط یک گذرگاه ارتباطی اجرا شود. واحد ..
3,170,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33718
قاب کلید هوایی فیکسقاب کلید هوایی فیکس  NTاز سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی به شمار می رود. این محصول به صورت قاب درزگیر کلید هوایی اشنایدر برای کلید هوایی فیکس  NTو کلید کمپکت  NS630b...1600مورد استفاده قرار می گیرد. ..
950,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33857
قاب کلید هوایی کشوییقاب کلید هوایی کشویی NT از سری لوازم جانبی کلیدهای هوایی به شمار می رود. این محصول به صورت قاب درزگیر کلید هوایی به منظور جلوگیری از ورود هر گونه گرد و غبار برای کلید هوایی کشویی NTو  کلید کمپکت  NS630b...1600مورد استفاده قرار می گیرد.نحوه نصب قاب کلید هوای..
12,000,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 48601
قاب کلید هواییقاب کلید هوایی فیکس سری NW از سری تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک به شمار می رود که در واقع، این قاب به صورت یک درزگیر برروی کلید هوایی عمل کرده و از ورود هر گونه گرد و غبار به داخل کلید هوایی جلوگیری می کند. روش نصب قاب کلید هوایی فیکس      ..
1,140,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 48603
قاب کلید هوایی کشویی NWقاب کلید هوایی کشویی سری NW از سری تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک بوده و به منظور حفاظت کلید هوایی در برابر هر گونه گرد و غبار و آلودگی های محیطی بر روی کلید هوایی نصب می گردد. این قاب کلید هوایی با رنج کلیدهای هوایی سری  Masterpact NWسازگار است. ..
1,520,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33200
اینترلاک کلید هواییاینترلاک های دو کلید Compact NS630b to NS1600 یا دو Masterpact NT, NW یا حداکثر تا سه کلید Masterpact NW به وسیله کابل.برای اینترلاک کابلی، کلیدهای اتوماتیک می توانند کنار هم یا یکی بالای دیگری نصب شوند.کلیدهای اینترلاک شده می توانند ثابت یا کشویی، سه پل یا چهار پل و ن..
5,450,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33209
 انواع اینترلاک برای کلید هوایی اشنایدر  اینترلاک مکانیکی دو کلید هوایی در مدارات توسط ادوات اینترلاک به دو شکل میله ای و کابلی انجام می شود. در حالت  اینترلاک میله ای با کد فنی 47926، هر دو کلید باید به صورت عمودی روی هم قرار بگیرند، ولی در حالت اینت..
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 47926
اینترلاک کلید هواییاینترلاک کلید هوایی سری NW به منظور اتصال دو کلید هوایی به یکدیگر به دو صورت فیکس و کشویی طراحی شده که مناسب برای کلید هوایی سری Masterpact  و Masterpact NW است. ..
1,120,000 تومان
برند: اشنایدر الکتریک کد فنی: 33170
از قابلیت های کلید هوایی اشنایدر، طیف تجهیزات کمکی قابل استفاده برای این کلیدهاست. سوئیچ کمکی کلید هوایی یکی از این تجهیزات کمکی کلید هوایی اشنایدر است.سوئیچ های وضعیت اتصال، قطع، تست کلید هوایی   یک نوع کنتاکت تغییر وضعیت به طور دلخواه می تواند بر روی شاسی سوار شود تا بسته به مکان..
نمايش 1 تا 20 از 23 (2 صفحه)
نقد و بررسی

تجهیزات و قطعاتی که به همراه کلید هوایی اشنایدر در راستای کنترل و حفاظت مدار، کلید هوایی را پشتیبانی می کنند شامل موارد زیر است:

لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک:

رله شنت: رله شنت برای کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید هوایی استفاده می شود.

موتور کلید هوایی: برای ارسال فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید هوایی از موتور استفاده می شود.
 

رله آندر ولتاژ: درصورتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد تحریک می شود و کلید هوایی را قطع می کند.

میکرولوجیک: رلۀ میکرولوجیک برای اندازه گیری و آشکار سازی جریان اضافه بار، حفاظت بلند مدت  rms حقیقی، حفاظت کوتاه  مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند استفاده می شود. رله میکرولوجیک کلید هوایی اشنایدر در انواع P ،E ،A و H طراحی و ارائه شده است.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email