لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید هوایی اشنایدر الکتریک:

رله شنت: رله شنت برای کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید هوایی استفاده می شود.

موتور کلید هوایی: برای ارسال فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید هوایی از موتور استفاده می شود.

رله آندر ولتاژ: درصورتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد تحریک می شود و کلید هوایی را قطع می نماید.

میکرولوجیک: رلۀ میکرولوجیک برای اندازه گیری و آشکار سازی جریان اضافه بار، حفاظت بلند مدت rms حقیقی، حفاظت کوتاه مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:

قاب کلید هوایی فیکس NT

قاب کلید هوایی فیکس NT 33718کاتالوگقاب کلید هوایی فیکسقاب کلید هوایی فیکس NTاز سری لوازم جانبی ..

تماس بگیرید

قاب کلید هوایی کشویی NT

قاب کلید هوایی کشویی 33857کاتالوگ قاب کلید هواییقاب کلید هوایی کشویی NT از سری لوازم جانب..

تماس بگیرید

قاب کلید هوایی فیکس NW

قاب کلید هوایی فیکس48601 کاتالوگقاب کلید هواییقاب کلید هوایی فیکس سری NW از سری تجهیزات جانبی ک..

تماس بگیرید

قاب کلید هوایی کشویی NW

قاب کلید هوایی کشویی 48603کاتالوگقاب کلید هوایی کشوییقاب کلید هوایی کشویی سری NW از سری تجهیزات..

تماس بگیرید

اینترلاک کلید هوایی NT

اینترلاک کلید هوایی NT33200کاتالوگاینترلاک کلید هواییاینترلاک های دو کلید Compact NS630b to NS1600 ی..

تماس بگیرید

لوازم جانبی کلید هوایی, کلید هوایی, کلید هوایی اشنایدر الکتریک