لوازم جانبی کلید هوایی ABB

لوازم جانبی کلید هوایی ABB

لوازم جانبی کلید هوایی ABB:

رله شنت: کاربرد رلۀ شنت در کلید هوایی کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید هوایی است.

موتور کلید هوایی: ارسال فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک به کلید هوایی از طریق موتور انجام می شود.
رله آندر ولتاژ: هنگامی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد رلۀ آندر ولتاژ تحریک شده و کلید هوایی قطع می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: