لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NS

لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NS

لوازم جانبی کلید اتوماتیک NS اشنایدر الکتریک شامل: کنتاکت کمکی OF,SD,SDE، رله شنت تریپ، رله آندر ولتاژ، دسته گردان، واحد حفاظتی میکرولوژیک است.

کنتاکت کمکی: سه وضعیت OF (نشانگر خاموش یا روشن بودن کنتاکت ها)، SD (نشانگر قطع) و SDE (نشانگر خطا) را برای کلید مشخص می کند.

رله شنت: رله شنت برای کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید اتوماتیک استفاده می شود.

رله آندر ولتاژ: درصورتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد تحریک می شود.

دسته گردان: برای کنترل بهتر و ایمن تر و همچنین کنترل کلید اتوماتیک از روی در تابلوی برق به کار می رود.

حفاظت میکرولوژیک: به منظور اندازه گیری و آشکار سازی  حفاظت بلند مدت rms حقیقی، حفاظت اضافه بار،  حفاظت کوتاه مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند از این بخش استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
لوازم جانبی کلید کمپکت, لوازم جانبی کلید اتوماتیک