لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NS

لوازم جانبی کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک سری NS

کلید اتوماتیک اشنایدر یکی از پرکاربرد ترین کلید های فشار ضعیف است که می تواند جریان اتصال کوتاه یا جریان اضافه بار را تشخیص دهد و آن را قطع کند. لوازم جانبی کلید اتوماتیک NS اشنایدر الکتریک شامل: کنتاکت کمکی OF,SD,SDE، رله شنت تریپ، رله آندر ولتاژ، دسته گردان، واحد حفاظتی میکرولوژیک است.

  • کنتاکت کمکی: سه وضعیت) OF نشانگر خاموش یا روشن بودن کنتاکت ها(، SD (نشانگر قطع) و SDE (نشانگر خطا) را برای کلید مشخص می کند.
  • رله شنت: رله شنت برای کنترل و ارسال فرمان از راه دور و یا قطع و وصل کلید اتوماتیک استفاده می شود.
  • رله آندر ولتاژ: درصورتی که ولتاژ از حد مشخصی پایین تر رود و یا سطح ولتاژ به صفر رسد تحریک می شود.
  • دسته گردان: برای کنترل بهتر و ایمن تر و همچنین کنترل کلید اتوماتیک از روی در تابلوی برق به کار می رود.
  • حفاظت میکرولوژیک: به منظور اندازه گیری و آشکار سازی  حفاظت بلند مدت rms حقیقی، حفاظت اضافه بار، حفاظت کوتاه مدت (rms) لحظه ای و خطای زمین یا پسماند از این بخش استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: