رله ضربه ای دو پل

رله ضربه ای دو پل

از رله ضربه ای یا Impulse Relay برای مکان هایی که مصرف کننده باید از چندین محل فرمان قطع و وصل بگیرد و همچنین برای مدار فرمان قطع و وصل یک موتور توسط پوش باتون استفاده می شود. رله ضربه‌ای با اتصال جریان برق به بوبین آن، کنتاکتش وصل می شود و اگر ولتاژ بوبین قطع شود باز هم کنتاکت آن وصل باقی می‌ماند و با وصل مجدد ولتاژ بوبین، کنتاکت آن قطع می گردد یعنی در مدار رله ضربه ای با فشردن شستی، سیستم الکتریکی مورد نظر روشن و برای خاموش شدن آن دوباره باید شستی فشار داده شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
رله ضربه ای, رله ضربه ای دو پل, رله ضربه ای اشنایدر الکتریک, رله