رله ضربه ای دو پل اشنایدر الکتریک

رله ضربه ای دو پل اشنایدر الکتریک

   از رله ضربه ای یا ImpulseRelay برای مکان هایی که مصرف کننده باید از چندین محل فرمان قطع و وصل بگیرد و همچنین برای مدار فرمان قطع و وصل یک موتور توسط پوش باتون استفاده می شود. رله ضربه‌ای با اتصال جریان برق به بوبین آن، کنتاکتش وصل می شود و اگر ولتاژ بوبین قطع شود باز هم کنتاکت آن وصل باقی می‌ماند و با وصل مجدد ولتاژ بوبین، کنتاکت آن قطع می گردد. یعنی در مدار رله ضربه ای با فشردن شستی، سیستم الکتریکی مورد نظر روشن شده و برای خاموش شدن آن دوباره باید شستی فشار داده شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: