رله ضربه ای تک پل اشنایدر الکتریک

رله ضربه ای تک پل اشنایدر الکتریک

   از رله ضربه ای اشنایدر الکتریک برای کنترل سیستم روشنایی راه پله ها و محل هایی که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و یا روشن شود و همچنین برای مدار فرمان قطع و وصل یک موتور الکتریکی توسط یک شستی استفاده می شود. در مدار رله ضربه ای با فشردن شستی، سیستم الکتریکی مورد نظر روشن شده و برای خاموش شدن آن دوباره باید شستی فشار داده شود.

نمونه 16 آمپر آن همراه با مشخصات فنی و کاتالوگ محصول در سایت الیکا الکتریک موجود است

نمایش:
مرتب کردن براساس:
رله ضربه ای, رله, رله اشنایدر الکتریک, رله ضربه ای تک پل اشنایدر الکتریک