الیکا الکتریک
سبد خرید

محافظ جان ABB

برند: ABB کد فنی: 2CSF202005R1250
مشخصات محافظ جان تک فاز 25 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF202005R1400
مشخصات محافظ جان تک فاز 40 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF202005R1630
مشخصات محافظ جان تک فاز 63 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF202005R1900
مشخصات محافظ جان تک فاز 100 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه..
برند: ABB کد فنی: 2CSF204005R1250
مشخصات محافظ جان سه فاز 25 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF204005R1400
مشخصات محافظ جان سه فاز 40 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چراکه ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF204005R1630
مشخصات محافظ جان سه فاز 63 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می‌شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. چ..
برند: ABB کد فنی: 2CSF204005R1900
مشخصات محافظ جان سه فاز 100 آمپر ABBجریان نشتی به جریانی گفته می‌شود که در اثر تماس با بدنه برق دار وسایل الکتریکی یا سیم فاز از بدن انسان عبور می‌کند. از مزایای استفاده از محافظ جان جلوگیری از بروز آتش سوزی قطعات الکتریکی در اثر وجود جریان نشتی است. ..
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
نقد و بررسی

کلید محافظ جان برای حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده می شود این کلید به RCCB یا RCD هم مشهور است که عمل حفاظت در آن با مقایسهٔ جریان سیم‌های رفت و برگشت انجام می شود به این شکل که در صورت وجود اختلاف جریان بین مسیر سیم رفت و برگشت، مدار را قطع می کند. محافظ جان در واقع کلید نشتی جریان است و هنگامی که جریان نشتی به ۳۰ میلی آمپر برسد مدار را قطع می کند. محافظ جان ABB در دوستۀ دو پل و چهار پل تولید و عرضه می شود.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Email