محافظ جان ABB

محافظ جان ABB

کلید محافظ جان برای حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده می شود این کلید به RCCB یا RCD هم مشهور است که عمل حفاظت در آن با مقایسهٔ جریان سیم‌های رفت و برگشت انجام می شود به این شکل که در صورت وجود اختلاف جریان بین مسیر سیم رفت و برگشت، مدار را قطع می کند. محافظ جان در واقع کلید نشتی جریان است و هنگامی که جریان نشتی به ۳۰ میلی آمپر برسد مدار را قطع می کند. محافظ جان ABB در دوستۀ دو پل و چهار پل تولید و عرضه می شود.