محافظ جان دو پل ABB

محافظ جان دو پل ABB

کلید محافظ جان یا کلید محافظ نشتی جریان برای قطع جریان برق هنگام وقوع جریان نشتی در مداراهای الکتریکی خانگی یا صنعتی استفاده می شود و از وقوع آتش سوزی و حوادث برق گرفتگی جلوگیری می کند. روش عملکرد کلید، محاسبۀ اختلاف جریان رفت و برگشتی در مدار است در صورتی که این اختلاف از میزان جریان نشتی تجاوز کند، محافظ جان را قطع می کند. کلید محافظ جانABB  به صورت دو پل در رنج 25 تا 100 آمپر عرضه می شود.

نمایش:
مرتب کردن براساس: