محافظ جان دورمن اسمیت

محافظ جان دورمن اسمیت

محافظ جان که با نام اختصاری RCD یا RCCB  شناخته می‌شود، نمونه ای از کلید است که با اندازه گیری و مقایسهٔ جریان رفت و برگشت در یک مدار الکتریکی در حالتی که اختلاف بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد مدار را قطع می‌کند.

این کلید به گونه‌ای طراحی شده که اگر جریان نشتی به مقدار تعریف شده برای محافظ جان برسد مدار را قطع کند. اگر حساسیت این کلید، 30 میلی آمپر باشد به عنوان محافظ جان و در صورتی که حساسیت آن، 100 یا 300 میلی آمپر باشد کلید حفاظت از تجهیزات صنعتی به شمار می آید.