محافظ جان ترکیبی دو پل اشنایدر الکتریک

محافظ جان ترکیبی دو پل اشنایدر الکتریک

 کلید محافظ جان ترکیبی علاوه بر جریان نشتی، به اضافه بار هم عکس العمل نشان می دهد. کلیدمحافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک از دو بخش کلید مینیاتوری و محافظ جان معمولی تشکیل شده است. این کلیدها معمولاً زمانی کاربرد دارند که نیاز به حفاظت در برابر جریان های نشتی زمین و حفاظت در برابر اضافه جریان (اضافه بار و اتصال کوتاه) وجود داشته باشد.

محافظ جان های ترکیبی، وظیفۀ حفاظت از انسان و تجهیزات الکتریکی متصل شده به آن را بر عهده دارند. محافظ جان ترکیبی اشنایدر الکتریک، در دو گروه دو پل و چهار پل تولید می شود. در گروه دو پل، جریان های 16 آمپر، 25 آمپر، 32 آمپر و 40 آمپر در رده کاری آن قرار دارند.

نمایش:
مرتب کردن براساس: