لوازم جانبی کلید حرارتی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید حرارتی اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی کلید حرارتی اشنایدر شامل کنتاکت کمکی کلید حرارتی به شکل کنتاکت کمکی باز 1NO و کنتاکت کمکی بسته1NC  و کنتاکت نشاندهنده خطا و همچنین رله شنت، باس بار کلید حرارتی، ترمینال بلاک کلید حرارتی و دسته گردان کلید موجود است.

نمایش:
مرتب کردن براساس: