لوازم جانبی بی متال اشنایدر الکتریک

لوازم جانبی بی متال اشنایدر الکتریک

   رلههای بی متال اشنایدر الکتریک هم مانند دیگر تجهیزات این شرکت لوازم جانبی دارد تا بتواند به کارکرد رله کمک نماید. از جمله این تجهیزات می توان به کنترل مکانیکی بی متال و رابط بیمتال اشاره نمود.

  • کنترل مکانیکی بیمتال: برای کنترل مکانیکی از راه دور بی متال استفاده می شود.
  • رابط بی متال: جهت اتصال بین بی متال و کنتاکتور استفاده می گردد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
لوازم جانبی بی متال, رله حفاظتی, بیمتال